Warmte Systeem Westland

Wij zien als gemeente grote kansen om in onze wijken en buurten warmtenetten (stadsverwarming) in te zetten voor duurzame (milieuvriendelijke) verwarming. Dit warmtenet noemen wij het Warmte Systeem Westland. De warmte voor dat warmtenet komt vanuit de aarde. Dit heet aardwarmte of geothermie. Zo voldoen wij in 2050 aan één van de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Een warmtenet zijn leidingen onder de grond, die met elkaar verbonden zijn en waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water gebruiken wij om huizen en gebouwen te verwarmen. Op dit moment gebruiken bedrijven in de glastuinbouw al warmtenetten om hun kassen te verwarmen. De warmtenetten van de glastuinbouw en nieuwe warmtenetten kunnen wij aan elkaar koppelen. Zo krijgen wij een warmtenet van aardwarmte door heel Westland. Hier kunnen wij huizen en bedrijven op aansluiten. Deze aardwarmtebronnen kunnen wij later aanvullen met restwarmte uit de haven van Rotterdam. Het water dat door Warmte Systeem Westland stroomt heeft een temperatuur van 70 graden Celsius, ongeveer dezelfde temperatuur als uw cv-ketel.