De Nieuwe Tuin

In Heenweg komt aan de Hyacintstraat de nieuwe woonwijk ‘De Nieuwe Tuin’ met 76 woningen. De woningen bestaan uit 32 grondgebonden woningen, 10 koopappartementen en 34 sociale huurappartementen. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft de voormalig glastuinbouwlocatie omgezet naar een locatie waar woningen gebouwd mogen worden. De start van de bouw is deze zomer gepland en oplevering in het vierde kwartaal van 2024.  

Naast woningbouw is het plan om groen toe te voegen. Op de plek van voormalig Partycentrum Open Huis is het idee om een groen park met sporttoestellen (fitpark) te maken. Ook ligt er een plan om op het huidige trapveldje een overdekte sportzaal (fitbox) te plaatsen.

Planning

Het ontwerp bestemmingsplan is op 22 februari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. De woningbouw is in de zomer van 2023 gestart en wordt naar verwachting opgeleverd in het vierde kwartaal van 2024.

Contact

Kijk voor meer informatie over de verkoop van de woningen op de projectwebsite van ontwikkelaar Weboma (denieuwetuinheenweg.nl). De verhuur van de appartementen loopt via Arcade