Schenken aan het archief

Heeft u thuis documenten, foto’s, kaarten, films of ander materiaal dat misschien van historisch belang is voor het Westland? Dan kunt u dat aanbieden aan het Historisch Archief Westland. Het Historisch Archief Westland bewaart in principe alleen papieren en digitale archieven, plat beeldmateriaal en audiovisueel materiaal. Met oude gebruiks- en kunstvoorwerpen (gereedschap, beelden, keramiek etc.) en archeologische vondsten kunt u terecht bij het Westlands Museum.

Afstaan of beschikbaar stellen

Wilt u uw materiaal liever niet afstaan, dan kunt u dit ook tijdelijk aan ons beschikbaar stellen. Wij fotograferen of scannen uw materiaal en geven het u weer terug.

Overeenkomst

Voor alles dat u aan ons overdraagt maken we een overeenkomst. Hierin staan afspraken over eigendom, openbaarheid en auteursrechten.

Contact

Wilt u misschien materiaal aan het archief  schenken? Kom dan eens praten. Wij bespreken graag samen met u de mogelijkheden. Ons adres en contactgegevens vindt u onder Adres en contact.