Monumenten in Westland

Gemeentelijke monumenten

Gemeente Westland heeft een uitgebreide cultuurgeschiedenis met vele bijzondere gebouwen, eeuwenoude waterwegen en karakteristieke lanen. Westland heeft veel gemeentelijke monumenten. Monumenten dragen bij aan het karakter, de stijl en de sfeer van het Westland.

Rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wijst bouwwerken aan die, vanwege hun bijzondere cultuurhistorische waarde, behouden moeten blijven. Nederland telt in totaal 62.500 rijksmonumenten en ongeveer 450 beschermde stads- en dorpsgezichten.

In de gemeente Westland zijn ongeveer 220 gemeentelijke monumenten en zo'n 80 Rijksmonumenten. Bekijk hier de complete lijst met alle monumenten per dorp.
De monumenten kunt u ook vinden op de kaart. Deze kaart is nog niet volledig maar wordt aangevuld.

Monumenten worden gekozen aan de hand van een overzicht met alle waardevolle objecten in het Westland.

De gemeente heeft goed nagedacht over het behouden van de Westlandse geschiedenis. We hebben regels opgesteld, zodat voor iedereen duidelijk is hoe we dat doen. Meer informatie is te vinden op de pagina Erfgoedwet van de Rijksoverheid.

Wanneer bij onderhoud of restauratie wijzigingen worden aangebracht in kleur, materiaal, vorm en detaillering, is er vaak sprake van vergunningsplichtige activiteiten. Dat is ook zo bij aan- of bijbouwen. Maatregelen bij het nalaten van onderhoud worden ook geregeld in de verordening. Een vergunning kunt u aanvragen op de pagina Omgevingsvergunning.

Voor informatie en tips voor eigenaren en belangstellenden verwijzen wij u graag naar de website Monumenten.

Omdat het opwekken van duurzame energie belangrijk is willen wij de mogelijkheden voor zonnepanelen verruimen. De bijzondere kwaliteit van het beschermde stads- en dorpsgezichten en de monumenten willen we hierbij behouden. Om toepassing van zonnepanelen te stimuleren willen we zo duidelijk mogelijk aangeven waar zonnepanelen wel en niet passen. Bekijk hier de regels voor zonnepanelen en zonnecollectoren op monumenten