Masterplan Flora Campus Westland

Hier kunt u het masterplan Flora Campus Westland lezen. Dit plan is door het college van B&W vastgesteld. Het masterplan heeft betrekking op het zuidelijke deel van het projectgebied. Het geeft op hoofdlijnen aan hoe dit gebied eruit gaat zien, uit welke fasen de ontwikkeling van het gebied bestaat en welke partijen erbij betrokken zijn. Het beschrijft de inrichting in stedenbouwkundig en ruimtelijk opzicht. 

Masterplan in vogelvlucht

Deze folder biedt in vogelvlucht een blik op het masterplan Flora Campus Westland. Het betreft een samenvatting en dus verkorte inhoud.

Quick view masterplan

This document gives a quick view in English on the masterplan Fora Campus Westland. It contains a summary and is a compact version of the masterplan which is in Dutch.