Flora Campus Westland

In het Westland één plek ontwikkelen waar onderzoek, leren en innovatie samenkomt. Dat is het doel van gemeente Westland met Flora Campus Westland. De ontwikkeling biedt Westland de kans om de positie van internationaal koploper in de glastuinbouw te houden, maar ook te versterken. Op deze plek wordt er straks samengewerkt aan het voeden en vergroenen van de wereld nu en in de toekomst. Ook biedt dit gebied mogelijkheden voor:

  • Het aanleggen van openbaar vervoer verbindingen, beter reizen in de regio wordt daarmee mogelijk;
  • Wonen voor doelgroepen als starters en senioren. Daarbij is in het gebied ruimte voor het verblijven van arbeidsmigranten;  
  • Werk, door het behouden van huidige bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijven;
  • Meer groen en water door het ontwikkelen van een park.