Verkenning Floragebied

Royal FloraHolland gaat investeren in een nieuwe veiling. De nieuwe veiling wordt dankzij nieuwe technologie groter in omzet, maar compacter in omvang. Daarmee komt ruimte vrij op en rond het veilingterrein. Dat biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in het Floragebied. De gemeente Westland wil deze kans benutten om een drietal ambities te realiseren. De versterking van de Campus en daarmee de positie van Westland als wereldwijde koploper in de glastuinbouw en glastuinbouwtechnologie staat voorop. Daarnaast kan in dit gebied ook extra woningbouw komen, met name in de vorm van appartementen voor jongeren, studenten en senioren. De uitbreiding van de Campus én de extra woningbouw kunnen een stimulans betekenen voor de realisatie van hoogwaardig openbaar vervoer met de omliggende steden en de regio.

In februari 2021 hebben ongeveer 500 Westlanders een bijdrage geleverd aan het denkproces over de toekomst van het Floragebied. Bijdragen werden geleverd in online participatiebijeenkomsten, op de website www.floragebied.nl en op Facebook. Daarnaast waren er separate gesprekken met een aantal organisaties en personen. Diverse mensen kwamen aan het woord in drie uitzendingen van FloraTV, een gezamenlijke productie van Gemeente Westland en WOS. Er zijn een aantal rode draden te herkennen in de bijdragen die geleverd zijn. Die treft u aan in de brochure Participatie Floragebied (pdf, 6 MB).

Op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad het voorstel Ontwikkelperspectief Floragebied unaniem aangenomen. Dit perspectief bestaat uit ruimtelijke aspecten en bevat een eerste inhoudelijke uitwerking van de campus.
Daarbij zijn de bijdragen uit de participatie gebruikt als inspiratie. In het najaar van 2021 is gestart met het opstellen van een Masterplan.