Bijeenkomst december 2023

Inwoners hebben tijdens de bijeenkomst vragen kunnen stellen, tips gegeven en zorgen kunnen uiten. We hebben dit verzameld.

Hoe wordt dit verder opgepakt?

In maart is het plan goedgekeurd door de gemeenteraad. Nu start de volgende fase. Dit is de ontwerpfase. Op dat moment gaan we alles in kaart brengen. Ook hier is de eerder opgehaalde informatie van de inwoners van groot belang. In de volgende fases wordt het plan concreter en komt er een antwoord op de gestelde vragen. In de ontwerpfase gaan we graag weer verder in gesprek met inwoners. 

Voor wie:

0 tot 100 jaar

Waar:

Julianastraat 59 biedt de beste kansen

Wat zit daar:

Kinderopvang, Basisonderwijs (PO), Voortgezet onderwijs (VO), bibliotheek en culturele verenigingen. Er wordt gekeken naar ruimte(s) voor het organiseren van bijeenkomsten en (kleinere) evenementen.

Tips

 • ruimte voor spelen, gym, klimmen en klauteren
 • veiligheid kinderen
 • ga in gesprek met kinderen
 • kijk naar ervaringen in het land

Vragen

 • toezicht pauzes?
 • grootte van school?
 • voordelen en nadelen leerlingen basisonderwijs en voortgezet in 1 gebouw?

Tips

 • zoek verbinding en zorg voor ruimte voorstellingen, exposities én opslag
 • zorg dat huidige verenigingen en evenementen blijven
 • kijk naar kansen: art, kunst, museum, ontspanning, keuken
 • koppel nog meer organisaties aan dit plan. Bijvoorbeeld Vitis Welzijn
 • kijk naar 2 in plaats van 1 gymzaal
 • zet de kerk in voor evenementen.
 • zorg ook voor een café/restaurant.

Vragen

 • komt er een ruimte ter overbrugging voor culturele organisaties (en evenementen)?
 • zijn huren betaalbaar voor verenigingen?
 • wat worden de openingstijden van de ruimte(s)?
 • wat is er al aan verhuur ruimtes – concurrentie?
 • zijn er nog evenementen nodig zoals Kinderspelen Koningsdag?

Tips

 • maak een verkeersplan. Daarin ook route zoals kiss + drive.
 • zorg voor genoeg parkeerplekken inwoners.
 • ondergronds parkeren onder speelvoorzieningen
 • promoot lopen en fietsen (denk ook aan fietsenkelder).
 • aparte ingangen in het gebouw: leerlingen, bibliotheek, cultuur.
 • zorg voor genoeg speelruimte.
 • blijven: naastgelegen basketbal- en voetbalveld.
 • zorg voor groen.
 • zorg voor een plek voor jongeren.
 • kijk naar voorbeelden in het land.
 • bouw op de plek van de huidige ISW school voor starters en senioren.

Vragen

 • wat is het aantal leerlingen, wat is de groei van de school en wat betekent dat voor verkeer en drukte?
 • hoe gaat er gehandhaafd worden rondom overlast van jongeren en bezoekers?
 • wat doet dit met de waarde van onze huizen?
 • wat is de hoogte van het nieuwe pand?
 • wat doet de bouw aan schade aan mijn huis?
 • wat wordt de inrichting van het gebied (wegen, groen, spelen)?