Leerlingenvervoer

Meestal kunnen Westlandse leerlingen zelfstandig de weg naar school afleggen. Soms worden ze gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Maar dat kan niet altijd. U kunt een beroep doen op leerlingenvervoer:

  • als uw kind een beperking heeft en de afstand naar school meer dan 6 kilometer is, via de kortste route
  • als uw kind vanwege uw geloofs- of levensovertuiging naar een voor u passende school gaat en de afstand naar deze school meer dan 6 kilometer is, via de kortste route

Alleen als uw kind een verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit.

Binnen 8 weken ontvangt u reactie op uw aanvraag.

Soorten vervoer

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer:

  •     eigen vervoer per auto of fiets (op basis van vergoeding per km)
  •     openbaar vervoer
  •     aangepast vervoer/taxibus (deze kosten worden rechtstreeks aan het taxibedrijf vergoed)

Met de ouders/verzorgers en school overlegt de gemeente wat voor uw kind het meest geschikte vervoer is. De gemeente bepaalt uiteindelijk het soort vervoer.

Aanvragen door bedrijven en stichtingen

Bedrijven en stichtingen doen een aanvraag via eHerkenning. Meer weten over eHerkenning?

(Ondernemers hebben vanaf 16 december 2020 een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau niveau 3 of hoger. Lees meer in ons nieuwsbericht)