Leerlingenvervoer

Meestal kunnen Westlandse leerlingen zelfstandig de weg naar school afleggen. Soms worden ze gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Maar dat kan niet altijd. U kunt een beroep doen op leerlingenvervoer:

  • als uw kind een beperking heeft en de afstand naar school meer dan 6 kilometer is, via de kortste route
  • als uw kind vanwege uw geloofs- of levensovertuiging naar een voor u passende school gaat en de afstand naar deze school meer dan 6 kilometer is, via de kortste route

Alleen als uw kind een verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit.

Binnen 8 weken ontvangt u reactie op uw aanvraag.

Soorten vervoer

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer:

  •     eigen vervoer per auto of fiets (op basis van vergoeding per km)
  •     openbaar vervoer
  •     aangepast vervoer/taxibus (deze kosten worden rechtstreeks aan het taxibedrijf vergoed)

Met de ouders/verzorgers en school overlegt de gemeente wat voor uw kind het meest geschikte vervoer is. De gemeente bepaalt uiteindelijk het soort vervoer.