Leerlingenvervoer

Meestal kunnen Westlandse leerlingen zelfstandig de weg naar school afleggen. Soms worden ze gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Maar dat kan niet altijd. U kunt een beroep doen op leerlingenvervoer:

 • als uw kind een beperking heeft en de afstand naar school meer dan 6 kilometer is, via de kortste route
 • als uw kind vanwege uw geloofs- of levensovertuiging naar een voor u passende school gaat en de afstand naar deze school meer dan 6 kilometer is, via de kortste route

Alleen als uw kind een verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit.

Aanvragen

Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer doe dan een vervolgaanvraag. Gaat uw kind naar een nieuwe/volgende school, dan doet u weer een 1e aanvraag.

Per kind vult u bij een online aanvraag, vervolgaanvraag of declaratie één formulier in.

Binnen 8 weken ontvangt u reactie op uw aanvraag.

Bedrijven en stichtingen doen een aanvraag via eHerkenning voor een eerste aanvraag of voor een vervolgaanvraag. Meer weten over eHerkenning?

Soorten vervoer

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer:

 •     eigen vervoer per auto of fiets (op basis van vergoeding per km)
 •     openbaar vervoer
 •     aangepast vervoer/taxibus (deze kosten worden rechtstreeks aan het taxibedrijf vergoed)

Met de ouders/verzorgers en school overlegt de gemeente wat voor uw kind het meest geschikte vervoer is. De gemeente bepaalt uiteindelijk het soort vervoer.

 • Eigen bijdrage schooljaar 2020/2021

  U betaalt soms een eigen bijdrage als de leerling onderwijs volgt bij:

  • basisonderwijs
  • speciaal Basisonderwijs (SBO), bijvoorbeeld De Diamant in Naaldwijk

  Voor het schooljaar 2020/2021 is de eigen bijdrage € 350,- als uw gezamenlijk inkomen in 2018 meer dan € 27.000,- was.

  Heeft u in 2018 gezamenlijk minder dan € 26.550,- verdiend, dan betaalt u geen eigen bijdrage. In dat geval moeten beiden ouders/verzorgers een inkomensverklaring 2018 van de belastingdienst vragen. Bel hiervoor 0800 0543.

  U betaalt geen eigen bijdrage als de leerling onderwijs volgt bij:

  • speciaal Onderwijs (SO)
  • voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • regulier Voortgezet Onderwijs (VO)
 • Eigen bijdrage schooljaar 2019/2020

  U betaalt soms een eigen bijdrage als de leerling onderwijs volgt bij:

  • basisonderwijs
  • speciaal Basisonderwijs (SBO), bijvoorbeeld De Diamant in Naaldwijk

  Voor het schooljaar 2019/2020 is de eigen bijdrage € 340,- als uw gezamenlijk inkomen in 2017 meer dan € 26.550,- was.

  Heeft u in 2017 gezamenlijk minder dan € 26.550,- verdiend, dan betaalt u geen eigen bijdrage. In dat geval moeten beiden ouders/verzorgers een inkomensverklaring 2017 van de belastingdienst vragen. Bel hiervoor 0800 0543.

  U betaalt geen eigen bijdrage als de leerling onderwijs volgt bij:

  • speciaal Onderwijs (SO)
  • voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • regulier Voortgezet Onderwijs (VO)
 • Opstapplaats

  Leerlingen die van aangepast vervoer (taxibus) gebruik maken, reizen vanaf een centrale opstapplaats. Met uw aanvraag kunt u slechts één opstapplaats (pdf, 200Kb) opgeven. Bij uitzondering worden leerlingen bij het verblijfadres opgehaald.

 • Vangnetregeling

  Ook in bijzondere gevallen is het mogelijk om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen. Dat heet de vangnetregeling (pdf 22Kb). Denkt u aan de voorwaarden te voldoen, neem dan contact op per mail of telefoon 14 0174.

 • Declareren

  Als de leerling al gebruik maakt van het leerlingenvervoer dan kunt u drie keer per jaar de kosten voor eigen vervoer (EV) of openbaar vervoer (OV) declareren.

  PeriodeInleverenBetaaldatum
  augustus t/m decembervoor 15 januari31 januari
  januari t/m maartvoor 15 april1 mei
  april t/m einde schooljaarvoor 31 juli15 augustus
 • Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de uitvoering van het leerlingenvervoer, dan kunt u een mail sturen. Uiteraard proberen wij uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.