Leerlingenvervoer

Meestal kunnen Westlandse leerlingen zelfstandig de weg naar school afleggen. Soms worden ze gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Maar dat kan niet altijd. U kunt een beroep doen op leerlingenvervoer:

 • als uw kind een beperking heeft en de afstand naar school meer dan 6 kilometer is, via de kortste route
 • als uw kind vanwege uw geloofs- of levensovertuiging naar een voor u passende school gaat en de afstand naar deze school meer dan 6 kilometer is, via de kortste route

Alleen als uw kind een verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit.

Aanvragen

U vraagt leerlingvervoer aan met uw Digid. Vraagt u leerlingvervoer nog voor dit schooljaar aan, dan gebruikt u de knop Aanvraag met DigiD leerjaar 2019-2020.

Wilt u leerlingvervoer aanvragen voor volgend schooljaar? Kies dan voor Aanvraag met DigiD leerjaar 2020-2021.

Per kind vult u bij een online aanvraag of declaratie één formulier in.

Binnen 8 weken ontvangt u reactie op uw aanvraag.

Bedrijven en stichtingen doen een aanvraag via eHerkenning. Meer weten over eHerkenning?

Soorten vervoer

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer:

 •     eigen vervoer per auto of fiets (op basis van vergoeding per km)
 •     openbaar vervoer
 •     aangepast vervoer/taxibus (deze kosten worden rechtstreeks aan het taxibedrijf vergoed)

Met de ouders/verzorgers en school overlegt de gemeente wat voor uw kind het meest geschikte vervoer is. De gemeente bepaalt uiteindelijk het soort vervoer.

 • Eigen bijdrage schooljaar 2020/2021

  U betaalt soms een eigen bijdrage als de leerling onderwijs volgt bij:

  • basisonderwijs
  • speciaal Basisonderwijs (SBO), bijvoorbeeld De Diamant in Naaldwijk

  Voor het schooljaar 2020/2021 is de eigen bijdrage € 350,- als uw gezamenlijk inkomen in 2018 meer dan € 27.000,- was.

  Heeft u in 2018 gezamenlijk minder dan € 27.000,- verdiend, dan betaalt u geen eigen bijdrage. In dat geval moeten beiden ouders/verzorgers een inkomensverklaring 2018 van de belastingdienst vragen. Bel hiervoor 0800 0543.

  U betaalt geen eigen bijdrage als de leerling onderwijs volgt bij:

  • speciaal Onderwijs (SO)
  • voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • regulier Voortgezet Onderwijs (VO)
 • Opstapplaats

  Leerlingen die van aangepast vervoer (taxibus) gebruik maken, reizen vanaf een centrale opstapplaats. Met uw aanvraag kunt u slechts één opstapplaats (pdf, 200Kb) opgeven. Bij uitzondering worden leerlingen bij het verblijfadres opgehaald.

 • Vangnetregeling

  Ook in bijzondere gevallen is het mogelijk om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen. Dat heet de vangnetregeling (pdf 22Kb). Denkt u aan de voorwaarden te voldoen, neem dan contact op per mail of telefoon 14 0174.

 • Declareren

  Als de leerling al gebruik maakt van het leerlingenvervoer dan kunt u drie keer per jaar de kosten voor eigen vervoer (EV) of openbaar vervoer (OV) declareren.

    
  Periode Inleveren Betaaldatum
  augustus t/m december voor 15 januari 31 januari
  januari t/m maart voor 15 april 1 mei
  april t/m einde schooljaar voor 31 juli 15 augustus
 • Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de uitvoering van het leerlingenvervoer, dan kunt u een mail sturen. Uiteraard proberen wij uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.