Leerlingenvervoer

Meestal kunnen Westlandse leerlingen zelfstandig de weg naar school afleggen. Soms worden ze gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Maar dat kan niet altijd. U kunt een beroep doen op leerlingenvervoer:

 • als uw kind een beperking heeft en de afstand naar school meer dan 6 kilometer is, via de kortste route
 • als uw kind vanwege uw geloofs- of levensovertuiging naar een voor u passende school gaat en de afstand naar deze school meer dan 6 kilometer is, via de kortste route

Alleen als uw kind een verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit.

Aanvragen

U vraagt leerlingvervoer aan met uw Digid. Vraagt u leerlingvervoer nog voor dit schooljaar aan, dan gebruikt u de knop Aanvraag met DigiD leerjaar 2019-2020.

Wilt u leerlingvervoer aanvragen voor volgend schooljaar? Kies dan voor Aanvraag met DigiD leerjaar 2020-2021.

Per kind vult u bij een online aanvraag of declaratie één formulier in.

Binnen 8 weken ontvangt u reactie op uw aanvraag.

Vanaf 16 december 2020 vindt er een belangrijke wijziging plaats, om uw zaken veiliger te regelen via de gemeente. Ondernemers hebben vanaf dat moment een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau niveau 3 of hoger. Lees meer in ons nieuwsbericht.

 

Bedrijven en stichtingen doen een aanvraag via eHerkenning. Meer weten over eHerkenning?

Soorten vervoer

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer:

 •     eigen vervoer per auto of fiets (op basis van vergoeding per km)
 •     openbaar vervoer
 •     aangepast vervoer/taxibus (deze kosten worden rechtstreeks aan het taxibedrijf vergoed)

Met de ouders/verzorgers en school overlegt de gemeente wat voor uw kind het meest geschikte vervoer is. De gemeente bepaalt uiteindelijk het soort vervoer.

 • Eigen bijdrage schooljaar 2020/2021

  U betaalt soms een eigen bijdrage als de leerling onderwijs volgt bij:

  • basisonderwijs
  • speciaal Basisonderwijs (SBO), bijvoorbeeld De Diamant in Naaldwijk

  Voor het schooljaar 2020/2021 is de eigen bijdrage € 350,- als uw gezamenlijk inkomen in 2018 meer dan € 27.000,- was.

  Heeft u in 2018 gezamenlijk minder dan € 27.000,- verdiend, dan betaalt u geen eigen bijdrage. In dat geval moeten beiden ouders/verzorgers een inkomensverklaring 2018 van de belastingdienst vragen. Bel hiervoor 0800 0543.

  U betaalt geen eigen bijdrage als de leerling onderwijs volgt bij:

  • speciaal Onderwijs (SO)
  • voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • regulier Voortgezet Onderwijs (VO)
 • Opstapplaats

  Leerlingen die van aangepast vervoer (taxibus) gebruik maken, reizen vanaf een centrale opstapplaats. Met uw aanvraag kunt u slechts één opstapplaats (pdf, 200Kb) opgeven. Bij uitzondering worden leerlingen bij het verblijfadres opgehaald.

 • Vangnetregeling

  Ook in bijzondere gevallen is het mogelijk om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen. Dat heet de vangnetregeling (pdf 22Kb). Denkt u aan de voorwaarden te voldoen, neem dan contact op per mail of telefoon 14 0174.

 • Declareren

  Als de leerling al gebruik maakt van het leerlingenvervoer dan kunt u drie keer per jaar de kosten voor eigen vervoer (EV) of openbaar vervoer (OV) declareren.

    
  Periode Inleveren Betaaldatum
  augustus t/m december voor 15 januari 31 januari
  januari t/m maart voor 15 april 1 mei
  april t/m einde schooljaar voor 31 juli 15 augustus
 • Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de uitvoering van het leerlingenvervoer, dan kunt u een mail sturen. Uiteraard proberen wij uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.