Vergoeding bij te laat besluit

Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing (op uw aanvraag of uw bezwaarschrift) kunt u daarvoor een vergoeding krijgen. U dient de gemeente daarvoor 'in gebreke te stellen'. Als u twee weken daarna nog steeds geen beslissing heeft ontvangen, betaalt de gemeente u een vergoeding.

Aanvragen

Maak gebruik van het formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen(pdf, 17,1kb). U kunt uw ingebrekestelling ook schriftelijk indienen.

 • Termijnen

  In ontvangstbevestigingen en andere brieven staat wanneer u een beslissing krijgt. Binnen welke termijn er een beslissing op een aanvraag of bezwaarschrift moet worden genomen, staat in specifieke regelgeving waar de aanvraag of het bezwaarschrift uit voortvloeit. Dit kan een Rijkswet zijn, maar ook een gemeentelijke verordening of een andere regeling. Als er geen wettelijke termijn is, dan geldt een ‘redelijke termijn’. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Bijvoorbeeld bij heel eenvoudige beslissingen.

 • Hoe hoog is de vergoeding

  Als blijkt dat de gemeente niet tijdig reageert, moet de gemeente soms een vergoeding (dwangsom) betalen voor iedere dag dat het besluit te lang uitblijft. Dit voor hoogstens 42 dagen.

  U ontvangt over de eerste veertien dagen €20,- per dag. De volgende veertien dagen is dit €30,- per dag en de overige dagen €40,- per dag. Het maximale bedrag voor deze vergoeding is €1.260,-.

  Als de beslissing op uw aanvraag of bezwaar is genomen, hoort u binnen twee weken of u een vergoeding ontvangt. Binnen zes weken stort de gemeente het juiste bedrag op uw rekening.

 • Wanneer krijgt u geen vergoeding

  Niet iedereen krijgt een vergoeding. U krijgt in de volgende gevallen geen vergoeding:

  • u dient geen schriftelijke ingebrekestelling in
  • u dient te vroeg een ingebrekestelling in (nog voordat de beslistermijn is verlopen)
  • u dient de ingebrekestelling onredelijk laat in
  • u bent geen belanghebbende
  • uw aanvraag of bezwaarschrift is bij voorbaat duidelijk niet-ontvankelijk of ongegrond
 • Opschorten en verdagen

  Soms wordt de wettelijke beslistermijn opgeschort. Het bestuursorgaan kan uw aanvraag of bezwaar dan (nog) niet behandelen. Het gaat om de volgende situaties:

  • u krijgt een brief waarin staat dat uw aanvraag of bezwaar niet compleet is. U moet dan nog meer informatie geven. In zo’n geval wordt de beslistermijn opgeschort
  • de gemeente heeft aan u gevraagd of u akkoord gaat met opschorting van de beslistermijn en u bent akkoord
  • de vertraging in de besluitvorming is (gedeeltelijk) aan uzelf te wijten
  • er is sprake van overmacht