Aanbestedingen

Bij een aanbesteding geeft de gemeente verschillende aanbieders de mogelijkheid een offerte uit te brengen. De opdracht kan bestaan uit:

  • het uitvoeren van werken (bijvoorbeeld onderhoud aan wegen)
  • het leveren van producten (bijvoorbeeld kantoormeubilair)
  • het verrichten van diensten (bijvoorbeeld schoonmaak)

Actuele aanbestedingen

Actuele nationale en Europese aanbestedingen van de gemeente Westland vindt u op de site van Tenderned.