Database lokale ondernemers

In het Westland gevestigde ondernemers die producten, diensten of werken kunnen leveren kunnen dit aan ons doorgeven. Ook als zzp-er kunt u zich aanmelden. Alle aanmeldingen zullen worden opgenomen in een databestand. Dit databestand zal worden gebruikt als de gemeente aanschaffingen wil doen of bepaalde diensten af wil nemen.

 • Hoe werkt het

  De gemeente streeft er naar zoveel mogelijk zaken te doen met lokale ondernemers.
  Zij nodigt bij enkelvoudige- en meervoudige onderhandse aanbestedingen zo mogelijk lokale partij(en) uit offerte uit te brengen als zij aan objectieve criteria voldoen. Bij onderhandse aanbestedingen (tot € 100.000,00 voor leveringen en diensten en tot € 1.500.000,00 voor werken) wordt offerte aangevraagd bij één of meer Westlandse bedrijven die zich hebben aangemeld.

  Bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen selecteert de gemeente minimaal één ondernemer uit de database waarbij offerte wordt aangevraagd. Als er geen ondernemers voor de betreffende opdracht in de database staan wordt zo mogelijk een offerte aangevraagd bij een andere Westlandse ondernemer. Wanneer de offerte of de aard van de opdracht daar aanleiding toe geeft kunnen er meer offertes worden aangevraagd of kunnen offertes worden aangevraagd bij andere, niet Westlandse, ondernemers.

  Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen (3 tot 5 offertes) streeft de gemeente er naar zoveel mogelijk geschikte ondernemers uit de database te selecteren. Wanneer er onvoldoende geschikte ondernemers in deze database zijn opgenomen kunnen geschikte lokale ondernemer(s) worden geselecteerd die niet zijn opgenomen in de database. Als op die manier niet het gewenste aantal offertes kan worden verkregen worden er offertes aangevraagd bij andere, niet Westlandse, ondernemers.

  Let er wel op dat de gemeente voor de inhuur van externe capaciteit gebruik maakt van een gemeentemarktplaats. In verband hiermee vraagt de gemeente zelf geen offertes aan.
  (Lokale) partijen kunnen een aanbieding uitbrengen via de website www.flextender.nl. Wanneer er voor de specifieke dienst, levering of werk een raamovereenkomst bestaat, wordt deze gebruikt en niet de lijst van Westlandse ondernemers.

 • Voorwaarden om te kunnen aanmelden

  Op het in te vullen formulier ‘Aanmelden lokale ondernemers’ wordt gevraagd een nummer van de Kamer van Koophandel (KvK) in te vullen. Dit KvK nummer moet corresponderen met een vestigingsadres binnen de gemeente Westland.

  Indien er sprake is van een nevenvestiging kan dus geen gebruik worden gemaakt van het KvK nummer van de hoofdvestiging. De nevenvestiging in Westland dient over een eigen KvK nummer te beschikken, om inschrijving in de database mogelijk te maken.

  Een onderneming die uitsluitend beschikt over een postbusnummer binnen de gemeente Westland komt ook niet voor opname in de database in aanmerking.

 • Procedure

  Inschrijven eHerkenning

  De inschrijver dient ter identificatie te beschikken over een eHerkenning (niveau EH1) voor de in te schrijven onderneming. Er zijn meerdere aanbieders. Op de www.eherkenning.nl is uitvoerige informatie te vinden. De eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD.

  Stap 2: Inschrijven database

  Na de aanmelding bij eHerkenning is inschrijven in de database lokale ondernemers mogelijk om in te schrijven in de database.