Facturen en betalingen

Wij willen uw facturen snel en correct afhandelen. Daarom is het belangrijk dat uw factuur de juiste gegevens bevat. U kunt de facturen op verschillende manieren aanleveren.

Factuurgegevens

Facturen moeten aan een aantal eisen voldoen:

  • de wettelijke eisen
  • het opnemen van een verplichtingsnummer (VPL-nummer) of een grootboek- of projectnummer. Dit kunt u opvragen bij uw opdrachtgever van de gemeente.

Facturen die hier niet aan voldoen, sturen wij als dat nodig is terug en nemen wij niet in behandeling.

Aanleveren facturen

Wij ontvangen facturen bij voorkeur nog als pdf-bestand. In de nabije toekomst gaan wij over op e-facturering.

Pdf-bestand

  • maak van uw factuur een pdf-bestand
  • stuur de pdf als bijlage naar facturen@gemeentewestland.nl
  • stuur 1 pdf per e-mail
  • zorg ervoor dat de pdf niet groter is dan 10 MB

E-factuur

Als u gebruik maakt van een verplichtingsnummer (VPL-nummer) of een grootboek- of projectnummer dan kunt u misschien overstappen op e-facturering. Neem contact op met de crediteurenadministratie via crediteuren@gemeentewestland.nl of bel 14 0174. Dan kijken wij samen met u naar de mogelijkheden.

Per post

Stuur uw factuur naar:  

  • Gemeente Westland
  • t.a.v. crediteurenadministratie
  • Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk