Greenport

Westland is een uniek gebied. In de afgelopen 120 jaar heeft de regio zich ontwikkeld tot hét glastuinbouwgebied in de wereld.

Westland vormt een cluster van glastuinbouw- en aanverwante bedrijven, zoals importeurs, exporteurs, verpakkers, ompakkers, telers, zaadveredelingsbedrijven, onderzoek & ontwikkeling, toeleveranciers, transporteurs en handelshuizen. Het is uniek dat dit gehele cluster is geconcentreerd op zo’n klein stukje aarde.

Westlandse mentaliteit

Afspraken die worden nagekomen. Langdurige samenwerkingen waar je op kunt bouwen. Ondernemers met een pioniersgeest en die ruimte nemen om te groeien. Zo wordt de Westlandse mentaliteit van zakendoen doorgaans getypeerd. Meerdere Westlandse bedrijven hebben zich gevestigd vanwege de logistieke mogelijkheden én die kenmerkende Westlandse mentaliteit.

Topsector

De Nederlandse politiek heeft negen topsectoren benoemd. Dit zijn sectoren waar het bedrijfsleven als onderzoekscentra in uitblinken. Eén van deze negen topsectoren is de sector ‘Tuinbouw & Uitgangsmaterialen’. Westland vormt één van de belangrijkste pijlers van deze topsector. Hier onder leest u over een aantal projecten die in Westland zijn gerealiseerd op gebied van kennis, duurzaamheid en innovatie.