Kindpakket

Gemeente Westland wil dat elk kind mee kan doen met zijn of haar leeftijdsgenootjes. Meedoen aan sport, cultuur of, bijvoorbeeld een schoolreisje is belangrijk! En dat geldt ook voor een warme winterjas, een goede fiets en een bibliotheekabonnement. Daarom heeft de gemeente de regeling Kindpakket Westland.

Invulinstructie

Heeft u een laag inkomen dan kunt u een kindpakket aanvragen.

Om de aanvraag in te vullen moet u het volgende bij de hand hebben:

  • uw BSN nummer
  • uw wachtwoord en inlogcode van DigiD
  • bewijsstukken van uw inkomsten over de laatste 3 maanden van u en uw partner. Bijvoorbeeld een pdf van uw bankafschrift of een foto in kleine resolutie van uw bankapp
  • bewijs van uw vermogen (spaargeld) van al uw rekeningen over de laatste 3 maanden van u en uw partner. Bijvoorbeeld een pdf van uw bankafschrift(en) of een foto in kleine resolutie van uw bankapp
  • een verklaring dat uw partner akkoord is met deze aanvraag. Deze verklaring is een zin waarin staat dat uw echtgeno(o)t(e)/partner akkoord gaat met de aanvraag
  • een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs en zijn of haar handtekening

Tip: U kunt de gevraagde documenten opslaan op uw computer en uploaden, óf fotograferen en uploaden. Een foto van een getekende verklaring met legitimatiebewijs (handtekening zichtbaar) is voldoende.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.