Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor rechtspersonen

In diverse gevallen kan er aan een rechtspersoon (bedrijf of instelling) gevraagd worden een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Bijvoorbeeld bij een aanbesteding, bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie.Deze verklaring wordt niet door de gemeente afgegeven maar door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kosten

Soort Productkosten
Aanvraag VOG rechtspersonen€ 207,00

Als u de aanvraag voor een VOG voor rechtspersonen (RP) doet moet u dit bedrag overmaken. U maakt dit over aan Justis, Ministerie van Veiligheid en Justitie. De betalingsgegevens vindt u op het aanvraagformulier, onder hoofdstuk 2.