Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor rechtspersonen

In diverse gevallen kan er aan een rechtspersoon (bedrijf of instelling) gevraagd worden een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Bijvoorbeeld bij een aanbesteding, bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie.Deze verklaring wordt niet door de gemeente afgegeven maar door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kosten

Soort Productkosten
Aanvraag VOG rechtspersonen€ 207,00

Als u de aanvraag voor een VOG voor rechtspersonen (RP) doet moet u dit bedrag overmaken. U maakt dit over aan Justis, Ministerie van Veiligheid en Justitie. De betalingsgegevens vindt u op het aanvraagformulier, onder hoofdstuk 2.

 • Voorwaarden

  De verklaring kan in meerdere gevallen worden aangevraagd:

  • om deel te kunnen nemen aan een aanbesteding
  • bij het sluiten van een overeenkomst
  • bij het verkrijgen van een lidmaatschap van een brancheorganisatie, als onderdeel van lidmaatschapsvereisten.

  De aanvraag kan niet door de directeur van een bedrijf zelf gedaan worden. Het bedrijf moet een vertegenwoordiger aanwijzen, die de aanvraag indient. Dit kan een bestuurder, maat, vennoot of beheerder zijn. De vertegenwoordiger moet bevoegd zijn op grond van de statuten of een verleende machtiging.

  Het aanvraagformulier van de verklaring kunt u verkrijgen via Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ingevulde aanvraagformulier inclusief alle bijlagen stuurt u naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zodra de betaling voor de aanvraag ontvangen is, wordt deze in behandeling genomen.

 • Meesturen
  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 14 dagen).
  • Omschrijving van het doel van de aanvraag.
  • Kopie paspoort van de aanvrager.
  • Een kopie van het gedeelte van de statuten, waaruit blijkt dat de indiener gemachtigd is.

  Indien van toepassing

  • Een kopie van de bekendmaking van de aanbesteding.
  • Kopie paspoort van de te onderzoeken natuurlijke personen.
  • bij het ontbreken van een inschrijving bij de KvK: een kopie van de statuten.
 • Integriteit

  Met de verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen kunnen bedrijven richting partners hun integriteit aantonen. Op aanvraag wordt onderzoek gedaan. Dit onderzoek richt zich op de strafrechtelijke integriteit van de rechtspersoon. Ook kunnen natuurlijke personen, die sleutelposities binnen de rechtspersoon vervullen, worden onderzocht.