Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Uw nieuwe werkgever of een organisatie vraagt naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ook wel ‘bewijs van goed gedrag' genoemd. Die kunt u aanvragen via de gemeente of via uw nieuwe werkgever waar u het aanvraagformulier van ontvangt. Het ingevulde formulier levert u op afspraak in op het gemeentehuis.

Het aanvraagformulier VOG NP  kunt u ook via Justis.nl verkrijgen.

Let op: De verwerking van de aanvraag VOG  kan momenteel langer duren dan u gewend bent. De wettelijke termijn betreft 4 tot 8 weken.

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Ingevuld aanvraagformulier.
 • Identiteitsbewijs minderjarig kind (indien van toepassing).
 • Bankpas, wij geven de voorkeur aan een pinbetaling.

Kosten

 
Soort productKosten
Aanvraag VOG natuurlijke personen € 41,35 
 • Voorwaarden
  • u woont in gemeente Westland en staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
  • bij minderjarigen dient de aanvraag getekend te zijn door kind en ouder (gezaghouder). De ouder (gezaghouder) doet vervolgens de aanvraag.

  De gemeente controleert de ingevulde gegevens in de BRP en verstuurt de aanvraag naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.

  De verklaring ontvangt u binnen 2 tot 4 weken op uw huisadres of het opgegeven adres van de organisatie die om de verklaring heeft gevraagd.

  Niet-ingeschreven in BRP

  Staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waarin u woont, dan kunt u uw aanvraag rechtstreeks indienen bij Justis. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u Nederlander bent en Nederland heeft verlaten. Of wanneer u als buitenlander ooit in Nederland heeft gewoond.

  De gemeente bewaart uw papieren aanvraag 3 maanden.  

 • Vanuit het buitenland aanvragen

  Wanneer iemand vanuit het buitenland een VOG aan wil vragen kan dat via Justis

 • Aanvragen Verklaring omtrent Gedrag minderjarigen (12 jr. tot 18 jr.)

  Gezaghouder én kind moeten de aanvraag ondertekenen. De gezaghouder kan vervolgens de aanvraag doen, zonder machtiging van het kind.

 • Digitale aanvraag VOG door werkgever

  Uw nieuwe werkgever kan een VOG ook online aanvragen bij Justis. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning met niveau 1 om zich te autoriseren. 

  Daarna ontvangt u van de Dienst Justis een e-mail met hierin een link naar de pagina waar u de aanvraag kunt doen. Inloggen doet u met uw DigiD. De Dienst Justis informeert u schriftelijk over de afhandeling van de aanvraag.

 • Verplicht

  Voor sommige beroepen is een VOG verplicht. Denk daarbij aan leraren, medewerkers in de dagopvang en buitenschoolse opvang of aan gastouders, gastouderbureaus en huisgenoten van gastouders. Ook als u met vertrouwelijke gegevens gaat werken kan uw werkgever om een VOG vragen.