Inschrijven als niet ingezetene in Nederland (RNI)

Komt u naar Nederland om bijvoorbeeld te werken of te studeren en blijft u korter dan 4 maanden, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit eigen persoonsnummer is gratis en krijgt u bij inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen bij één van de RNI loketgemeenten in Nederland. Gemeente Westland is één van die RNI loketgemeenten. Voor de inschrijving vult u het inschrijfformulier op de site en toestemmingsformulier aanvullende contactgegevens in. Daarna maakt u een afspraak.

Meenemen naar de afspraak

•    Een ingevuld inschrijfformulier
•    Een geldig identiteitsbewijs

Bij de inschrijving worden na vaststellen van de identiteit de volgende gegevens geregistreerd:
•    Naam, geboorte, geslacht;
•    Nationaliteit;
•    Woonadres in het land van herkomst;
•    Verblijfadres in Nederland;
•    Burgerservicenummer, ontvangt u direct na inschrijving. U krijgt het uittreksel RNI met daarop het BSN direct mee.

Afspraken maken lukt niet via website

Kunt u geen afspraak via de website dan kunt u uw afspraakverzoek per mail indienen via RNI@gemeentewestland.nl.
Vermeld in dit verzoek:

  • uw naam
  • uw geboortedatum
  • datum wanneer u een afspraak wilt maken
  • voor hoeveel personen u de afspraak wilt maken
  • uw telefoonnummer.

Blijft u langer dan 4 maanden

Komt u naar Nederland en bent u van plan langer dan 4 maanden te blijven, dan schrijft u zich in als ingezetene in de gemeente waar u gaat wonen. Dit geldt ook voor Nederlanders die zich (weer) hier gaan vestigen.

Kosten

Soort productPrijs
Inschrijving RNI (registratie niet-ingezetenen)€ kosteloos 
Uittreksel RNI€ 11,00

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u de status van uw aanvraag of melding weten, gebruik dan het contactformulier.