Inschrijven als niet ingezetene in Nederland (RNI)

Komt u naar Nederland om bijvoorbeeld te werken of te studeren en blijft u korter dan 4 maanden, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit eigen persoonsnummer krijgt u bij inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen bij één van de RNI loketgemeenten in Nederland. Gemeente Westland is één van die RNI loketgemeenten. Voor de inschrijving vult u het inschrijfformulier op de site en toestemmingsformulier aanvullende contactgegevens in. Daarna maakt u een afspraak.

Meenemen naar de afspraak

•    Een ingevuld inschrijfformulier
•    Een geldig identiteitsbewijs

Bij de inschrijving worden na vaststellen van de identiteit de volgende gegevens geregistreerd:
•    Naam, geboorte, geslacht;
•    Nationaliteit;
•    Woonadres in het land van herkomst;
•    Verblijfadres in Nederland;
•    Burgerservicenummer, ontvangt u direct na inschrijving. U krijgt het uittreksel RNI met daarop het BSN direct mee.

Afspraken maken lukt niet via website

Kunt u geen afspraak via de website dan kunt u uw afspraakverzoek per mail indienen via RNI@gemeentewestland.nl.
Vermeld in dit verzoek:

  • uw naam
  • uw geboortedatum
  • datum wanneer u een afspraak wilt maken
  • voor hoeveel personen u de afspraak wilt maken
  • uw telefoonnummer.

Blijft u langer dan 4 maanden

Komt u naar Nederland en bent u van plan langer dan 4 maanden te blijven, dan schrijft u zich in als ingezetene in de gemeente waar u gaat wonen. Dit geldt ook voor Nederlanders die zich (weer) hier gaan vestigen.

Kosten

Soort productPrijs
Inschrijving RNI (registratie niet-ingezetenen)€ kosteloos 
Uittreksel RNI€ 11,00