Huisnummer aanvragen

U kunt een huisnummer aanvragen als uw woning, appartement of bedrijfsruimte nog geen huisnummer heeft. Elk (verblijfs)object moet genummerd zijn zodat deze vindbaar is voor bijvoorbeeld ambulance of politie. Alle huisnummers worden geregistreerd in de BAG (Basis registratie Adressen en Gebouwen).

Omgevingsvergunning

Moet u werkzaamheden (laten) doen, of heeft u deze laten doen, controleer dan eerst of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Doe hiervoor een vergunningcheck. Heeft u een
omgevingsvergunning nodig dan hoeft u geen huisnummer aan te vragen. Met de vergunning krijgt u ook een huisnummer toegekend.

Splitsingsvergunning

Gaat u uw woning splitsen in twee of meer woningen controleer dan ook of u een splitsingsvergunnning nodig heeft. Als u een splitsingsvergunnning nodig heeft dan hoeft u ook geen huisnummer aan te vragen. Met de vergunning krijgt u ook een, of meer, huisnummer(s) toegekend.

Aanvragen

Bij het doen van de aanvraag wordt een aantal gegevens gevraagd. Zorg dat deze klaar liggen.
U kunt het formulier ook gebruiken voor een aanvraag om wijziging of intrekking van een huisnummer.