Starterslening

Als u uw eerste huis wilt kopen kunt u onder voorwaarden gebruik maken van een starterslening. De starterslening bedraagt maximaal € 30.000.

Aanvragen

Na het tekenen van de koopovereenkomst (voorlopige koopakte) of de koop-/aannemingsovereenkomst kunt u een Starterslening aanvragen.