Woningzoekende, urgentieverklaring

Als er sprake is van ernstige nood in uw woonsituatie kunt u een urgentieverklaring aanvragen. U komt hiervoor in aanmerking als er levensgevaar dreigt of uw leven erg wordt verstoord.

Aanvragen

U vraagt een urgentieverklaring aan bij één van de woningcorporaties in het Westland. Hiervoor vult u het Aanvraagformulier Urgentieverklaring  (pdf, 191Kb) in. Dit volledig ingevulde formulier inclusief alle benodigde (digitale) bijlagen heeft de woningcorporatie nodig voor het intakegesprek. Voor het intakegesprek maakt u een afspraak met een van de volgende woningcorporaties:

Kosten

Soort productKosten
Urgentieverklaring€ 64,45
 • Procedure

  U vraagt een urgentieverklaring aan bij één van de woningcorporaties in het Westland. Hier heeft u een intakegesprek met een woonconsulent. U moet dan alle belangrijke schriftelijke informatie over uw omstandigheden meenemen. De woonconsulent vertelt u vervolgens hoe groot uw kansen zijn. Daarna vraagt u samen de urgentieverklaring aan bij de gemeente Westland.

  De  Regionale Commissie Huisvesting adviseert het college van Burgemeester en Wethouders of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Zij zijn verantwoordelijk en nemen uiteindelijk het besluit.

 • Voorwaarden

  De volgende voorwaarden gelden in ieder geval:

  • U bent minimaal 18 jaar.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • De noodsituatie is niet door uzelf ontstaan.
  • Uw inkomen is maximaal € 34.050 (prijspeil 2019) voor 1-persoonshuishouden en maximaal €46.238 (prijspeil 2019) voor een meerpersoonshuishouden.
  • U staat volgens de Basisregistratie Personen minimaal 2 jaar aaneengesloten ingeschreven van de gemeenten in de regio Haaglanden.
  • U woont in een zelfstandige woning (woning met eigen toegang, eigen huisnummer en eigen voorzieningen zoals keuken, badkamer en toilet).
  • U kunt aantonen dat u geen passende woningen hebt gevonden, ondanks het feit dat u 3 maanden op woningen hebt gereageerd via de website van Woonnet Haaglanden.
  • U heeft geen passende woning geweigerd.

  Geen urgentieverklaring

  Er is geen sprake van een urgent huisvestingsprobleem bij de volgende op zichzelf staande situaties:

  • als er geen sprake is van een noodsituatie.
  • de huidige woning verkeert in een slechte staat of is van onvoldoende kwaliteit.
  • u ervaart (geluids)overlast in de woning
  • de huidige woning is te klein of te groot voor uw huishouden.
  • u kunt door medische klachten de huidige woning of behorende tuin niet meer zelf onderhouden.
  • u wilt of moet vanwege werk verhuizen.
  • u ervaart problemen, omdat u (met of zonder kinderen) inwoont bij een ander huishouden.
  • u of uw partner is zwanger.
  • u bent gescheiden of de samenwonende- of partnerrelatie is verbroken.
  • u woont in een onzelfstandige woonruimte.
  • u wordt uit detentie vrijgelaten.
  • u heeft een tijdelijke huurovereenkomst.
  • u woont in onderhuur.
  • u bent of wordt dakloos.
  • u wilt een woning met voldoende ruimte in het kader van co-ouderschap of bezoekregeling voor kinderen na scheiding of verbroken partnerschap.
  • u heeft psychische problemen als gevolg van één of meer van de hierboven genoemde omstandigheden.

  Pas 2 jaar na een afwijzing of toekenning is het mogelijk om opnieuw een urgentieverklaring aan te vragen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u naar de Huisvestingsverordening 2019.

 • Intake Woningcorporatie

  De intake kan uitsluitend ingevuld worden door een woonconsulent van één van de woningcorporaties.