Verhuizing doorgeven

Verhuizen naar of binnen Westland 

Verhuist u naar of binnen de gemeente Westland? Geef dit dan binnen maximaal 5 dagen na uw verhuizing door. Dat kan online met DigiD. U mag uw verhuizing ook eerder doorgeven, maximaal 4 weken voor de verhuizing.  

Inloggen met DigiD regel met DigiD

Wie kan een verhuizing doorgeven? 

Wie de verhuizing door kan geven, hangt af van de situatie. De volgende personen kunnen een verhuizing doorgeven: 

  • iedereen vanaf 16 jaar voor zichzelf 

  • echtgenoten en geregistreerde partners die van en naar hetzelfde adres verhuizen 

  • de ouder, voogd of verzorger voor kinderen onder 18 jaar 

  • de ouder en zijn/haar kind van 18 jaar of ouder, die van en naar hetzelfde adres verhuizen  

  • een kind van 18 jaar of ouder voor inwonende ouders die van en naar hetzelfde adres verhuizen  

  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld 

  • iedereen van 18 jaar of ouder voor een persoon die hem schriftelijk toestemming (machtiging) heeft gegeven 

Verhuizen andere mensen mee?

Verhuist iemand anders met u mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont, maar waarmee u geen geregistreerd partnerschap heeft bij de gemeente. Hij/zij geeft de verhuizing zelf door. Als een kind verhuist, geeft één ouder de verhuizing door. Spreek met de andere ouder af wie de verhuizing van uw kind doorgeeft. 

Gaat u bij iemand anders wonen? 

Gaat u bij iemand anders wonen, dan heeft u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner nodig. De schriftelijke toestemming (pdf, 40 KB) met handtekening van de hoofdbewoner neemt u mee naar de balie met een kopie van het paspoort, de identiteitskaart of rijbewijs van de hoofdbewoner. Als u de verhuizing online doorgeeft, kunt u deze documenten uploaden. 

Kosten 

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis. 

Als u geen DigiD heeft, kunt u uw verhuizing doorgeven aan de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee. 

Maak een afspraak

Verhuist u naar een andere gemeente? Geef dat dan door aan die gemeente. De gemeente waar u gaat wonen, schrijft u automatisch uit bij de gemeente Westland. 

Als u niet staat ingeschreven bij een gemeente in Nederland, maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid noemen we u een niet-ingezetene (RNI). Als u bijvoorbeeld in het buitenland woont en daar uw pensioen krijgt. Komt u weer in Westland wonen? Maak dan een afspraak bij de gemeente om u in te schrijven. Bel naar 14 0174 of +31 174 67 37 00 als u vanuit het buitenland belt. U kunt ook digitaal een afspraak maken.  

Maak een afspraak

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.