Zorg melden

Maakt u zich ernstig zorgen om iemand die verslaafd, psychisch erg in de war, vereenzaamd of vervuild is of overlast veroorzaakt? Problemen gaan vaak van kwaad tot erger. Help een ander die er zelf niet meer uitkomt en zorg dat hij of zij hulp krijgt.

Geen direct gevaar

Is er geen direct gevaar neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0174. Dit kan ook anoniem. Als het nodig is wordt uw melding doorgezet naar het Sociaal Kernteam Westland (SKT). U kunt uw zorgen ook direct bij het SKT melden via het contactformulier.
U kunt eveneens contact opnemen met Meldpunt Zorgwekkend Gedrag, telefoon 0800 - 1205. Dit kan ook na kantoortijden.

Levensbedreigend of dringend

U maakt geen melding bij de gemeente als

  • er iets aan de hand is met iemand die al in behandeling is bij een hulpverlener. Bel dan de betrokken instantie
  • als iemand al gemotiveerd is om zelf hulp te zoeken. U kunt aanbieden diegene te begeleiden bij een bezoek aan de huisarts of Vitis Welzijn
  • is er sprake van meerdere problemen? Dan kan het SKT meedenken.
  • als u woonoverlast ervaart maar er geen sprake is van zorgoverlast

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Het komt wel eens voor dat iemand met psychische problemen een gevaar voor zichzelf of voor anderen is. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. We noemen dit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).