Afvalstoffenheffing

Elk huishouden betaalt elk jaar afvalstoffenheffing. Dit is voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Voor de afvalstoffenheffing gelden vaste bedragen. Hoeveel u betaalt hangt af van het aantal personen in uw huishouden. 

Kosten 2024

Huishoudens met 1 persoon, per jaar € 287,64
Huishoudens met 2 personen, per jaar € 324,84
Huishoudens met meer personen, per jaar € 362,76

Hoeveel u moet betalen hangt af van het aantal personen in uw huishouden: 1, 2 of meer dan 2. De gemeente kijkt naar het aantal personen dat op 1 januari op uw adres staat ingeschreven. Dat aantal geldt dan voor het hele belastingjaar. 

Goed om te weten: 

  • als u na 1 januari in de gemeente Westland komt wonen, geldt het aantal personen op de dag van de verhuizing 
  • alleen het aantal personen in uw huishouden bepaalt hoeveel u moet betalen aan afvalstoffenheffing. De gemeente kijkt niet naar de hoeveelheid afval die u aan de straat zet
  • als er binnen een huishouden meerdere personen wonen, wijst de gemeente één persoon aan die de belastingaanslag krijgt. Meestal is dat de eerste die is ingeschreven op het adres of de oudste persoon op het adres 

De afvalstoffenheffing wordt verminderd als u met alle personen in het huishouden verhuist buiten Westland of als de persoon die de aanslag heeft ontvangen, overlijdt. U ontvangt hierover dan schriftelijk bericht. Als u een maand na de gebeurtenis nog geen bericht ontvangen heeft, dan kunt u alsnog zelf een verzoek aanvragen. Dit kan via de Digitale Belastingbalie. 

Wilt u uw belastingaanslag digitaal ontvangen? Of wilt u uw WOZ-waarde en taxatieverslag gemakkelijk online inzien? Op MijnOverheid ontvangt u digitale post van de overheid.  

Log in op MijnOverheid met uw DigiD. U vinkt de gemeente Westland aan als organisatie in uw Berichtenbox. U ontvangt u uw belastingaanslag dan in het vervolg digitaal via de Berichtenbox.