Bezwaar maken tegen uw aanslag

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belasting of met de WOZ-waarde? Lees hier hoe u bezwaar kunt maken:

Controleer uw gegevens
controleer uw gegevens in het taxatieverslag en bel bij vragen met 14 0174. Wij schrijven uw gegevens op en een medewerker van Team Belastingen belt u binnen een week terug om uw vragen te beantwoorden. U kunt uw vragen ook via e-mail stellen. U weet dan of het zin heeft om bezwaar te maken tegen uw belastingaanslag

Wilt u toch bezwaar maken?
Doe dit binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet. U kunt digitaal of schriftelijk bezwaar maken. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de belastingtarieven. Deze heeft de gemeenteraad bepaald

Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met E-Herkenning

Stelt u uw vragen liever via de mail? Stuur uw e-mail naar
[email protected]. Vermeld hierin het aanslagnummer, uw telefoonnummer en het pand. U krijgt binnen 2 werkdagen antwoord van ons.

No-Cure-No-Pay bureaus maken met slogans als ‘Verlaag gratis uw WOZ-waarde’ en ‘Dit scheelt u al snel honderden tot duizenden euro’s per jaar!’ reclame om via hen bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van uw woning.  

Dit klinkt aantrekkelijk, maar het is niet gratis. Zodra wij uw WOZ-waarde verlagen, krijgt het bureau een vergoeding voor de proceskosten. Dit loopt al snel op tot € 600,- per bezwaar. De gemeente moet deze kosten betalen. Dit betekent dat we deze kosten van belastinggeld moeten betalen.  

Als we direct contact met u hebben, zijn deze kosten er niet. Dus twijfelt u over de WOZ-waarde? Bel ons dan via 14 0174

Als u per post bezwaar wilt maken, stuur dan een brief naar de gemeente. Het adres is:   

Gemeente Westland,
Team Belastingen & Geo-basisregistraties
T.a.v. de heffingsambtenaar   
Postbus 150   
2670 AD Naaldwijk   

Vermeld in uw brief:  

  • uw naam en adres 
  • de datum 
  • het aanslagbiljetnummer 
  • het belastingjaar 
  • de reden van uw bezwaar 
  • mogelijke bewijzen 
  • uw handtekening 

U krijgt binnen twee weken een bericht dat wij uw bezwaar hebben ontvangen. Vóór 31 december van hetzelfde jaar ronden we de bezwaren af. Soms hebben we 6 weken langer nodig. Natuurlijk doen wij ons best om de tijd voor het afhandelen van uw bezwaar zo kort mogelijk te houden.