Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Heeft u of gebruikt u een woning, bedrijfsgebouw of stuk grond? Dan betaalt u daarvoor belasting. Dat heet onroerende-zaakbelasting. Op het overzicht (aanslagbiljet) staat hoeveel u moet betalen. 

Soorten OZB

Er bestaan twee soorten Onroerende-zaakbelasting (OZB): 

  • de belasting voor eigenaren (eigenarenbelasting): u betaalt deze belasting als u op 1 januari van het belastingjaar volgens het Kadaster eigenaar van een woning, een ander gebouw of een stuk grond bent  
  • de belasting voor mensen die de woning, het gebouw of de grond gebruiken (gebruikersbelasting): u betaalt deze belasting als u op 1 januari huurder of gebruiker was van een woning, bedrijfspand of grond

Kosten 2024

De WOZ-waarde bepaalt het bedrag van de jaarlijkse aanslag OZB.

Eigenarenbelasting woning 0,0747% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting niet-woning (bijv. kantoor of bedrijfspand) 0,2549% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting niet-woning (bijv. kantoor of bedrijfspand) 0,1920% van de WOZ-waarde

De WOZ-waarde bepaalt het bedrag van de jaarlijkse aanslag OZB. 

Eigenarenbelasting woning 0,0767% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting niet-woning (bijv. kantoor of bedrijfspand) 0,2495% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting niet-woning (bijv. kantoor of bedrijfspand) 0,1879% van de WOZ-waarde

De WOZ-waarde bepaalt het bedrag van de jaarlijkse aanslag OZB. 

Eigenarenbelasting woning 0,0861% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting niet-woning (bijv. kantoor of bedrijfspand) 0,2522% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting niet-woning (bijv. kantoor of bedrijfspand) 0,1899% van de WOZ-waarde

Bij het bepalen van de WOZ-waarde van een woning kijkt de gemeente of er zonnepanelen zijn. De gemeenteraad van Westland juicht het plaatsen van zonnepanelen toe. Daarom hoeft u geen OZB te betalen voor zonnepanelen die op woningen zijn geplaatst. 

Dit betekent dat: 

  • voor het bepalen van de WOZ-waarde van een woning we wel rekening houden met de waarde van de zonnepanelen 

  • bij het berekenen van de OZB voor woningen we rekenen met een waarde van de woning zonder de waarde van de zonnepanelen 

OZB betaalt u altijd voor het hele jaar. Het maakt niet uit of u verhuist of uw woning verkoopt. Bij de verkoop van een woning of gebouw telt de notaris de OZB vaak bij de kosten van de nieuwe eigenaar.