Naamskeuze

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van u of van uw partner. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. Maak telefonisch een afspraak voor de naamskeuze via 140174.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs van beide ouders

Kosten

Het opmaken van een akte van naamskeuze is gratis.

Als ouders getrouwd zijn krijgt het kind automatisch de achternaam van vader. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder of een gecombineerde achternaam krijgt, kunt u een akte van naamskeuze laten opmaken. Hiervoor maakt u een afspraak met de gemeente via 140174. Dit kan al vanaf het moment dat u getrouwd bent en totdat u aangifte van geboorte doet van het eerste kind.

Als ouders niet getrouwd zijn dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Als u wilt dat het kind de achternaam van de vader of een gecombineerde achternaam krijgt, kan vader het kind vóór de geboorte erkennen met naamskeuze. Dat wordt 'erkenning vóór de geboorte' genoemd.

Bij twee getrouwde vrouwen of twee vrouwelijke geregistreerde partners geldt onder bepaalde voorwaarden hetzelfde als bij ouders van verschillend geslacht.

Als twee vrouwen samen een kind krijgen zonder getrouwd te zijn, dan krijgt het kind de achternaam van de biologische moeder.

Als twee getrouwde mannen een kind adopteren houdt het kind de geslachtsnaam die het heeft, tenzij zij tijdens de adoptie kiezen voor de naam van een van beiden.

Als u een ongehuwde moeder bent en uw kind wordt niet officieel erkend, dan krijgt het kind uw achternaam.

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om voor uw kind te kiezen voor een dubbele achternaam.