Gmina

Więcej informacji można znaleźć klikając poniżej na interesujące Państwa zagadnienie.

Osoby przybywające z zagranicy i zamierzające pozostać w Królestwie Niderlandów dłużej niż 4 miesiące są zobowiązane de rejestracji w Bazie Danych Osobowych (BRP) w miejscowości, w której zamieszkują. Członkowie rodziny przebywający w Królestwie Niderlandów również muszą się zarejestrować.

Aby umowić się na spotkanie należy skontaktować się z konsultantami Urzędu Gminy Westland pod numerem telefonu: 0174-673107 lub 0174-673108.

Pracownicy sezonowi (tymczasowi) mają możliwość zarejestrowania się przez biuro pośrednictwa pracy, w którym pracują. Informacje na ten temat można uzyskać u pracodawcy.

Osoby, które przyjeżdżają do Królestwa Niderlandów po raz kolejny, prawdopodobnie zostały w międzyczasie wyrejestrowane i muszą zarejestrować się ponownie.

Rejestracja jest bezpłatna.

Uittreksel to wyciąg z bazy danych/bazy meldunkowej nazywanej Basisregistratie Personen (BRP), w którym zarząd gminy oświadcza, że dany obywatel jest zarejestrowany jako mieszkaniec danej gminy. 

Wystąpienie o wyciąg (Uittreksel BRP) 

  • Przez internet

Wyciąg można zamówić na stronie internetowej Urzędu Gminy Westland, poprzez DigiD.

  • Pisemnie

Prośbę o wyciąg, razem z podpisem i kopią ważnego paszportu lub dowodu osobistego, należy wysłać do Urzędu Gminy Westland pod adres: Gemeente Westland, afdeling Dienstverlening, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk

  • W okienku

Wyciąg można też kupić w okienku obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Naaldwijk. Trzeba okazać ważny paszport lub dowód osobisty. 

Koszty: 

Przez internet, €7,50 

Pisemnie, €11,00

W okienku, €11,00

Czy ktoś inny może wystąpić o wyciąg w moim imieniu?

Istnieje taka możliwość. Każdy ma prawo do upoważnienia osoby pełnoletniej do wystąpienia o wyciąg. Upoważniona osoba musi przedstawić przy odbiorze wyciągu w urzędzie gminy, w oddziale Obsługi Klienta swój dowód tożsamości oraz upoważnienie wraz z kopią dowodu tożsamości osoby zainteresowanej.

Jeśli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowo zarejestrowane w BRP (Bazie Danych Osobowych), a Pan/Pani jest zarejestrowany/a i mieszka w Gminie Westland, to należy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. Na Pana/Pani prośbę nieprawidłowe dane osobowe w BRP zostaną zmienione. Należy przedstawić dokumenty udowadniające, że dane muszą być poprawione, np. akt urodzenia. Najlepiej, jeżeli ten dokument będzie na druku międzynarodowym, nie musi być wtedy tłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Akty i wyciągi nie mogą być starsze niż 6 miesięcy.

Czy można wystąpić do urzędu gminy o utajnienie danych osobowych?

Osoby, które nie chcą aby ich dane osobowe były przekazywane osobom trzecim, mogą zwrócić się do urzędu gminy z prośbą o utajnienie tych danych.

Zastrzeżenie przekazywania informacji instytucjom i organom państwowym nie jest możliwe.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Westland.

Emigracja lub wyjazd z Królestwa Niderlandów na dłużej niż 8 miesięcy

W przypadku emigracji lub wyjazdu z Królestwa Niderlandów na czas dłuższy niż 8 miesięcy, należy złożyć nie wcześniej niż 5 dni przed wyjazdem wniosek o wyrejestrowanie. Przy składaniu wniosku należy podać nowy adres za granicą. Wniosek będzie rozpatrzony w dniu otrzymania wniosku przez gminę.

Wniosek o wymeldowanie można złożyć:

Formularz (aangifteformulier) z podpisem osobistym wraz z kopią paszportu lub dowodu osobistego należy wysłać pod adres:

Gemeente Westland,

Afdeling Dienstverlening 

Postbus 150

2670 AD Naaldwijk 

Można umówić się na spotkanie w urzędzie gminy pod numerem telefonu: 140 174 . Należy wziąć ze sobą paszport lub dowód osobisty. 

Jeżeli pracodawca współpracuje z urzędem gminy przy rejestracji w BRP, można podpisać formularz u pracodawcy. Pracodawca prześle ten formularz do urzędu gminy.

Przeprowadzka w Królestwie Niderlandów

Przeprowadzkę na terenie Królestwa Niderlandów można zgłosić przez internet lub przez specjalny formularz przeznaczony do zgłaszania przeprowadzki. Wypełniony formularz wraz z kopią paszportu lub dowodu osobistego należy wysłać do urzędu gminy, w której ma zamiar się mieszkać. Jeżeli jest to konieczne należy dołączyć kopię umowy najmu lub kupna mieszkania.

Pisemnie

Osobiście

Przez biuro pośrednictwa pracy

Pracodawca lub organizacja mogą zażądać zaświadczenia o niekaralności tzw. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Zaświadczenie to jest czasami nazywane  “bewijs van goed gedrag” to znaczy „świadectwo dobrego zachowania się”. Dla wykonywania niektórych zawodów VOG jest obowiązkowe.

W jaki sposób można uzyskać VOG?

Zaświadczenie o Niekaralności VOG można uzyskać w urzędzie gminy lub u nowego pracodawcy, od którego otrzymało się formularz. Należy umówić się na spotkanie do urzędu gminy aby dostarczyć wypełniony formularz. 

Przez internet

Jeżeli pracodawca wyraża zgodę, to można zamówić VOG przez internet. Jest to tańsze niż w urzędzie gminy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Westland.