Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens en/of die van uw kinderen onder de 18 jaar geheim te houden. Wij geven deze gegevens dan niet aan bepaalde organisaties. Soms is de gemeente verplicht dat wel te doen, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend. 

Een aanvraag om gegevens geheim te houden, geldt voor 1 persoon. Wilt u dat we ook de gegevens van uw kinderen onder de 18 jaar geheimhoudt? Dan moet u dat per kind apart aanvragen. 

Hoe vraag ik de gemeente mijn gegevens geheim te houden? 

U kunt op 2 manieren de gemeente vragen uw gegevens geheim te houden. 

Online

Via onze website kunt u de gemeente vragen uw gegevens geheim te houden. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. 

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Persoonlijk 

Op het gemeentehuis kunt u de gemeente persoonlijk vragen uw gegevens geheim te houden. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken. Bij de afspraak heeft u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig.

Afspraak maken

Welke organisaties kunnen mijn persoonsgegevens vragen? 

  • advocaten als ze kunnen laten zien dat ze de gegevens nodig hebben voor een rechtszaak 
  • niet-commerciële organisaties, zoals sport- en muziekverenigingen 
  • organisaties zoals ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg 
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de administratie van leden bijhoudt voor kerken 

Kosten

Een aanvraag om uw gegevens geheim te houden, is gratis. 

De gemeente is verplicht uw persoonsgegevens te geven aan bijvoorbeeld de politie, justitie of de Belastingdienst. Dat geldt ook als organisaties zoals pensioenfondsen om deze gegevens vragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie de gemeente moet geven. 

De gemeente geeft nooit zonder uw toestemming gegevens aan andere organisaties. Het kan zijn dat een advocaat of notaris uw gegevens nodig heeft voor bijvoorbeeld een rechtszaak. We noemen zo’n persoon een ‘verplichte derde’. Als zo’n persoon uw gegevens vraagt, kijkt het college van Burgemeester en Wethouders naar uw belang en het belang van de aanvrager. Voordat het college een besluit neemt: 

  • krijgt u een brief over de aanvraag van uw gegevens 
  • krijgt u 4 weken de tijd om als u wilt bezwaar te maken tegen het geven van uw gegevens 

Tijdens de 4 weken waarin u bezwaar kunt maken, geven wij uw gegevens niet door. 

Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de geheimhouding van uw gegevens bestaan. U hoeft niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. Het verzoek heeft geen einddatum. 

Heeft u geheimhouding van uw persoonsgegevens en wilt u dat stoppen? Dan kunt u dit op twee manieren doen.

  1. klik op onderstaande button, 'regel met DigiD'. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  2. klik op 'maak een afspraak' voor een persoonlijke afspraak op het gemeentehuis. Bij de afspraak heeft u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig.
Inloggen met DigiD Regel met DigiD Maak een afspraak

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.