Prawo jazdy

Więcej informacji można znaleźć klikając poniżej na interesujące Państwa zagadnienie.

Czy Pan/i może jeździć w Królestwie Niderlandów ze swoim zagranicznym prawem jazdy zależy od długości Pan/a/i pobytu oraz od gdzie uzyskał Pan/i prawo jazdy.

Czasowy pobyt w Królestwie Niderlandów z zagranicznym prawem jazdy

Jeżeli Pan/i ma zamiar pozostać przez krótki okres w Królestwie Niderlandów, na przykład pracować lub podczas Pan/a/i wakacji i chce Pan/i poruszać się własnym transportem, to musi Pan/i posiadać ważne zagraniczne prawo jazdy.

Osiedlenie się w Królestwie Niderlandów z zagranicznym prawem jazdy

Jeżeli Pan/i ma zamiar pozostać mieszkać na dłuższy czas w Królestwie Niderlandów, to musi Pan/i wymienić swoje zagraniczne prawo jazdy na holenderskie. 

Z Pan/a/i zagranicznego prawa jazdy może Pan/i korzystać jeszcze przez pewien określony czas.

Od momentu rejestracji w Bazie Danych Osobowych (BRP) może Pan/i korzystać ze swojego zagranicznego prawa jazdy przez 15 lat (licząc od daty wydania Pan/i zagranicznego prawa jazdy), pod warunkiem, że ono jest ważne. 

Jeżeli Pan/a/i zagraniczne prawo jazdy nie jest już ważne (upłynęło więcej niż 15 lat od daty jego wydania) i Pan/i ma zamiar pozostać w Królestwie Niderlandów nie dłużej niż dwa lata, to Pan/i może korzystać jeszcze przez dwa lata z tego zagranicznego prawa jazdy. Jeżeli ma Pan/i zamiar pozostać w Królestwie Niderlandów dłużej niż dwa lata, to należy nieważne zagraniczne prawo jazdy wymienić na holenderskie.

Tutaj znajdzie Pan/i więcej informacji.

Prawo jazdy na motor

Jeżeli Pan/i ma zamiar poruszać się motorem w Królestwie Niderlandów, to musi Pan/i posiadać ważne zagraniczne prawo jazdy.

Wymiana prawa jazdy na holenderskie

Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane poza Królestwem Niderlandów mogą je w określonych przypadkach wymienić na holenderskie. Zagraniczne prawo jazdy można wymienić pod warunkiem, że: 

Jeżeli jest to europejskie prawo jazdy, którego data ważności upłyneła, to w tym przypadku należy przysłać oświadczenie, w którym jest zawarta zgoda na wystawienie holenderskiego prawa jazdy przez instancję, która to prawo jazdy wydała

Dodatkowe informacje dotyczące wymiany prawa jazdy na holenderskie

Można wystąpić o zamianę prawa jazdy tylko w gminie, w której się mieszka i jest się zameldowanym. Bezpośrednie wystąpienia do urzędu RDW nie będą rozpatrywane. 

Poprzez link można się umówić do urzędu gminy na spotkanie (Rijbewijs aanvragen)

Potrzebne dokumenty:

  • 1 zdjęcie paszportowe w kolorze. Najlepiej jest zrobić to zdjęcie w Królestwie Niderlandów, gdyż zdjęcia robione za granicą zazwyczaj nie spełniają wymogów stawianych przez holenderskie prawo. Wymogi dotyczące zdjęcia paszportowego
  • Dowód osobisty lub paszport
  • Kartą płatniczą trzeba uiścić opłatę od razu przy składaniu wniosku o wymianę prawa jazdy
  • Uwaga! Prawo jazdy, które chce się wymienić. To prawo jazdy zostanie zatrzymane. Urząd RDW wysyła zawsze prawa jazdy wydane poza Królestwem Niderlandów do kraju, w którym ono zostało wydane. Nie jest więc możliwe oddanie prawa jazdy z powrotem.
  • Ewentualnie orzeczenie lekarskie. (verklaring van geschiktheid)

Urząd gminy wysyła Pan/a/i wniosek do urzędu RDW. Jeżeli wszystkie dostarczone przez Pan/a/ią dokumenty się zgadzają, to otrzyma Pan/i w ciągu 10 dni roboczych od urzędu RDW list z informacją kiedy może Pan/i odebrać holenderskie prawo jazdy w urzędzie gminy. Pravo jazdy można odebrać tylko w godzinach pracy urzędu bez wcześniejszego umawiania wizyty.

Uzupełniające informacje na temat wymiany zagranicznego prawa jazdy na holenderskie.

Utrata prawa jazdy

Jeżeli utraciło się prawo jazdy w wyniku zgubienia lub kradzieży, należy wystąpić o wydanie nowego prawa jazdy. W jaki sposób trzeba to zrobić, zależy od tego gdzie dana osoba mieszka i gdzie zgubiła prawo jazdy.

Holenderskie prawo jazdy zgubione lub ukradzione 

Należy umówić się na spotkanie w urzędzie gminy, w której się mieszka. Należy zabarać ze sobą jedno zdjęcie paszportowe w kolorze i ważny paszport lub inny dowód tożsamości.

Zagraniczne prawo jazdy zgubione lub ukradzione

Należy umówić się na spotkanie w urzędzie gminy, w której się mieszka. Należy zabrać ze sobą oryginalne opieczętowane potwierdzenie autentyczności prawa jazdy ( nie starsze niż 6 miesięcy). Potwierdzenie takie można uzyskać w zagranicznym organie, który wydał to prawo jazdy. W potwierdzeniu tym musi być wyraźnie zaznaczone, czy prawo jazdy jest jeszcze ważne i kiedy zostało wydane. 

Należy wziąć ze sobą także jedno zdjęcie paszportowe w kolorze i ważny paszport lub inny dowód tożsamości.