Koopoptie agrarische gronden

De koopoptie is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaar van de agrarische bedrijfswoning met omliggende gronden. De eigenaar verschaft een ‘recht van koop’ aan de gemeente voor die gronden die eigenlijk voor de glastuinbouw bedoeld zijn.

Zodra deze gronden benodigd zijn voor de glastuinbouw, dient een kandidaat- koper zich te melden bij de gemeente. De gronden zijn dan direct, zonder verdere belemmeringen, voor een agrarische prijs beschikbaar.

De gemeente draagt bij de koopoptie constructie geen kosten en risico’s. De koopoptie biedt bovendien de mogelijkheid om strijdige bewoning van een agrarische bedrijfswoning bij bedrijfsbeëindiging te voorkomen en om woningen makkelijker uit te plaatsen naar een geschikte locatie.