Handhavingsstrategie glastuinbouwgebied

De grond in het gebied voor glastuinbouw van Westland is bedoeld voor bedrijven in de glastuinbouw. In het omgevingsplan staat hoe bedrijven de grond mogen gebruiken. Doen zij dat op een andere manier? Dan gaat dat tegen het omgevingsplan in. Denk hierbij aan een rijbak voor paarden of een stalling voor caravans waar een kas hoort te staan. 

Optreden 

Via het project Ruimte voor de glastuinbouw kijken we of bedrijven zich aan de regels van het omgevingsplan houden. Als dat niet zo is, overlegt de gemeente met de eigenaar van de grond. Lukt dat niet, dan kan de gemeente optreden. Soms mag een eigenaar de grond blijven gebruiken voor iets anders dan wat in het omgevingsplan staat. Dat kan alleen als de eigenaar belooft uiteindelijk mee te werken aan de ontwikkeling van de glastuinbouw.  

Handhavingsstrategie glastuinbouwgebieden Westland 2020 

De aanpak om het gebied voor glastuinbouw te houden heet de Handhavingsstrategie glastuinbouwgebied. Wie zich niet houdt aan de regels uit het omgevingsplan, maakt een overtreding. Er zijn verschillende overtredingen: 

  • van voor 4 december 2008 die zijn doorgegaan zonder te veranderen 
  • vanaf 4 december 2008 
  • nieuwe overtredingen vanaf 1 december 2020 

Het verschil in deze overtredingen is belangrijk voor het beleid om op te treden bij het gebruik van een agrarische bedrijfswoning en (te veel) privégebruik van agrarische grond voor wonen. 

  • Voor oude overtredingen komt een eenmalige toestemming en krijgt een groot deel van de woningen de bestemming ‘wonen’.  
  • Voor het privégebruik van agrarische grond geldt voor oude en bestaande overtredingen dat de eigenaar de grond privé mag blijven gebruiken als hij een koopoptie geeft. 
  • Voor het privégebruik van agrarische grond na 1 december 2020 geldt dat de gemeente direct optreedt. Dit geldt voor alle situaties.  

Handhavingsverzoek

Is het in uw belang dat de gemeente optreedt als iemand zich niet aan de regels houdt? Dan kunt u dat vragen aan de gemeente. Dat doet u met een handhavingsverzoek. Hiermee vraagt u de gemeente officieel om op te treden als iemand zich niet aan de regels houdt. Na uw verzoek begint een proces volgens de wet (juridische procedure). Het college van de gemeente moet binnen een redelijke periode een besluit nemen over uw verzoek. Voor een handhavingsverzoek gelden vaste regels. In de brief moet u aangeven waarom u vindt dat iemand de regels overtreedt. Let op: u kunt een verzoek niet zonder uw naam (anoniem) doen. 

Stuur uw handhavingsverzoek naar: 

Gemeente Westland 
team Handhaving Ruimte 
Postbus 150 
2670 AD Naaldwijk 

U ontvangt een bericht als wij uw verzoek hebben ontvangen. Daarna doet de gemeente onderzoek. Als het kan, ontvangt u binnen acht weken een besluit. U ontvangt het besluit met de post. 

Dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u dat kunt doen.  

Als het college niet binnen een redelijke periode een besluit neemt op uw verzoek, kunt u het college in gebreke stellen. Dat betekent dat u aangeeft dat het college niet op tijd aan uw verzoek heeft voldaan. Het college moet dan snel een besluit nemen op het verzoek. Als het college dan nog steeds niet op tijd een besluit neemt, moet het college u een geldbedrag (dwangsom) betalen.