Woning anders gebruiken (onttrekkingsvergunning)

Wilt u uw woning anders gebruiken? Denk bijvoorbeeld aan:

  • het omvormen van woonruimte tot bedrijfsruimte
  • het omvormen van woonruimte tot kantoor of winkel
  • het samenvoegen van meerdere woonruimten tot één woonruimte
  • de sloop van woonruimte

Dan heeft u een onttrekkingsvergunning nodig. Een onttrekkingsvergunning kunt u alleen aanvragen als u voldoet aan de regels van het geldende omgevingsplan. Deze zijn te vinden via het omgevingsloket.

Voldoet u aan de regels van het bestemmingsplan? Dan is de vervolgstap om te kijken of u voldoet aan de regels in de Huisvestingsverordening en de bijbehorende beleidsregels.

Voldoet u aan de regels? Vul dan dit formulier (pdf, 158 KB) in, als u een onttrekkingsvergunning wilt aanvragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected].

  • u kunt de onttrekkingsvergunning voor woonruimten in combinatie met een omgevingsvergunning in principe alleen verkrijgen voor de activiteit bouwen en wonen
  • de onttrekking van de woning mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan, voorschriften en verordeningen. Dit geldt ook voor andere gemeentelijke plannen
  • de onttrekking van de woonruimte mag geen belemmering vormen voor het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad

Hulp nodig? 

Vind je het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt je helpen. Je kan ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.