Woning anders gebruiken (onttrekkingsvergunning)

Wilt u uw woning anders gebruiken? Denk bijvoorbeeld aan:

  • het omvormen van woonruimte tot bedrijfsruimte
  • het omvormen van woonruimte tot kantoor of winkel
  • het samenvoegen van meerdere woonruimten tot één woonruimte
  • de sloop van woonruimte

Dan heeft u een onttrekkingsvergunning nodig. Een onttrekkingsvergunning kunt u alleen aanvragen als u voldoet aan de regels van het geldende omgevingsplan. Deze zijn te vinden via het omgevingsloket.

Voldoet u aan de regels van het bestemmingsplan? Dan is de vervolgstap om te kijken of u voldoet aan de regels in de Huisvestingsverordening en de bijbehorende beleidsregels.

Voldoet u aan de regels? Vul dan dit formulier (pdf, 158 KB) in, als u een onttrekkingsvergunning wilt aanvragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected].

  • u kunt de onttrekkingsvergunning voor woonruimten in combinatie met een omgevingsvergunning in principe alleen verkrijgen voor de activiteit bouwen en wonen
  • de onttrekking van de woning mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan, voorschriften en verordeningen. Dit geldt ook voor andere gemeentelijke plannen
  • de onttrekking van de woonruimte mag geen belemmering vormen voor het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.