Vergoeding premie aanvullende zorgverzekering

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen de juiste zorg kunnen krijgen, zonder dat zij daardoor in de financiële problemen komen. Heeft u een aanvullende zorgverzekering en een laag inkomen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de premie van uw aanvullende verzekering. Een premie is het bedrag dat u betaalt voor de verzekering. De vergoeding noemen we ook wel tegemoetkoming. De vergoeding is maximaal € 294,- per kalenderjaar.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering? Doe dan een aanvraag met DigiD. Voor de aanvraag via DigiD moet u informatie (pdf, 405 KB) klaar hebben liggen.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Laag inkomen

Heeft u een laag inkomen maar u ontvangt geen uitkering? Dan vult u een aanvraagformulier (pdf, 228 KB) in.

Aanvullend verzekerd bij DSW

Mensen met een aanvullende zorgverzekering bij DSW kunnen de Gemeentepolis Westland van DSW aanvragen.  Met deze polis (bewijs van verzekering) krijgt u korting op de premie voor de aanvullende verzekering. 

U kunt de vergoeding (tegemoetkoming) voor de premie aanvullende zorgverzekering aanvragen als u:

  • staat ingeschreven als inwoner van Westland 
  • een bijstandsuitkering heeft of een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm.
  • een aanvullende zorgverzekering heeft (tandartsverzekering is ook geldig) 
  • geen deelnemer bent aan een van de pakketten van de Gemeentepolis Westland (voor verzekerden DSW) 

U kunt de aanvraag voor een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende verzekering van 1 januari tot en met 31 december aanvragen.

Uw recht op een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende zorgverzekering vervalt vanaf 1 januari van het volgende jaar als: 

  • u meer gaat verdienen dan 120% van de bijstandsnorm die geldt voor uw situatie. De bijstandsnorm is het bedrag aan bijstand waarop u recht heeft. Vergelijk uw inkomenssituatie met de bedragen in de tabel 
  • uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) boven de maximale grens komt (vermogensgrens) 

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan heeft u direct geen recht meer op de tegemoetkoming. Informeer bij uw nieuwe gemeente of u daar ook een vergoeding kunt krijgen. 

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.