Vergoeding premie aanvullende zorgverzekering

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen de juiste zorg kunnen krijgen, zonder dat zij daardoor in de financiële problemen komen. Heeft u een aanvullende zorgverzekering en een laag inkomen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de premie van uw aanvullende verzekering. Een premie is het bedrag dat u betaalt voor de verzekering. De vergoeding noemen we ook wel tegemoetkoming. De vergoeding is maximaal € 294,- per kalenderjaar.

Aanvragen met bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering? Doe dan een aanvraag met DigiD. Voor de aanvraag via DigiD moet u informatie (pdf, 405 KB) klaar hebben liggen.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Aanvragen zonder bijstandsuitkering

Heeft u een laag inkomen maar u ontvangt geen bijstandsuitkering? Vul dan het aanvraagformulier tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering (pdf, 286 KB) in en stuur het op. Meer informatie hierover staat op het formulier. 

Aanvullend verzekerd bij DSW

Mensen met een aanvullende zorgverzekering bij DSW kunnen de Gemeentepolis Westland van DSW aanvragen.  Met deze polis (bewijs van verzekering) krijgt u korting op de premie voor de aanvullende verzekering. 

U kunt de vergoeding (tegemoetkoming) voor de premie aanvullende zorgverzekering aanvragen als u:

 • staat ingeschreven als inwoner van Westland 
 • een bijstandsuitkering heeft of een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm.
 • een aanvullende zorgverzekering heeft (tandartsverzekering is ook geldig) 
 • geen deelnemer bent aan een van de pakketten van de Gemeentepolis Westland (voor verzekerden DSW) 

U kunt de aanvraag voor een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende verzekering van 1 januari tot en met 31 december aanvragen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan hebben we meestal geen bewijsstukken van u nodig. Als we toch bewijsstukken nodig hebben, dan vragen wij deze bij u op.

Benodigde gegevens zonder bijstandsuitkering

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, hebben we de volgende gegevens nodig van uw en uw partner (indien van toepassing):

 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • bankafschriften van alle (buitenlandse) betaal- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen van de laatste 3 maanden. Op de afschriften moet staan: het rekeningnummer, naam en adres, het begin- en eindsaldo en alle bij- en afschrijvingen
 • afschriften/overzichten van alle creditcards, PayPal-rekeningen, beleggingsrekeningen en cryptovaluta portefeuille (Bitcoins, etc.) van de laatste 3 maanden met daarop het begin- en eindsaldo en alle mutaties
 • bewijsstukken van uw vermogen, anders dan uw bankrekeningen
 • recent overzicht van al uw schulden (niet ouder dan 3 maanden)
 • loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden

Uw recht op een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende zorgverzekering vervalt vanaf 1 januari van het volgende jaar als: 

 • u meer gaat verdienen dan 120% van de bijstandsnorm die geldt voor uw situatie. De bijstandsnorm is het bedrag aan bijstand waarop u recht heeft. Vergelijk uw inkomenssituatie met de bedragen in de tabel 
 • uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) boven de maximale grens komt (vermogensgrens) 

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan heeft u direct geen recht meer op de tegemoetkoming. Informeer bij uw nieuwe gemeente of u daar ook een vergoeding kunt krijgen. 

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.