Vergoeding premie aanvullende zorgverzekering

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen de juiste zorg kunnen krijgen, zonder dat zij daardoor in de financiële problemen komen. Heeft u een aanvullende zorgverzekering en een laag inkomen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de premie van uw aanvullende verzekering. Een premie is het bedrag dat u betaalt voor de verzekering. De vergoeding noemen we ook wel tegemoetkoming. De vergoeding is maximaal € 294,- per kalenderjaar.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Doe dan een aanvraag met DigiD via onderstaande knop.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Aanvullend verzekerd bij DSW

Mensen met een aanvullende zorgverzekering bij DSW kunnen de Gemeentepolis Westland van DSW aanvragen.  Met deze polis (bewijs van verzekering) krijgt u korting op de premie voor de aanvullende verzekering. 

U kunt de vergoeding (tegemoetkoming) voor de premie aanvullende zorgverzekering aanvragen als u:

 • staat ingeschreven als inwoner van Westland 
 • een bijstandsuitkering heeft of een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm.
 • een aanvullende zorgverzekering heeft (tandartsverzekering is ook geldig) 
 • geen deelnemer bent aan een van de pakketten van de Gemeentepolis Westland (voor verzekerden DSW) 

U kunt de aanvraag voor een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende verzekering van 1 januari tot en met 31 december aanvragen.

Als u een bijstandsuitkering van Gemeente Westland ontvangt, moet u de volgende gegevens inleveren:

 • de polis van de zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering van uw en uw eventuele partner

Als u geen bijstandsuitkering van Gemeente Westland ontvangt, moet u de volgende gegevens inleveren van u en uw partner (indien van toepassing):

 • kopie of foto van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • de polis van de zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering van uw en uw eventuele partner
 • loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden
 • bewijsstukken van uw andere inkomsten van de laatste 3 maanden
 • kopie bankafschriften van alle (buitenlandse) betaal- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen van de laatste 3 maanden. Op de afschriften moet staan: het rekeningnummer, naam en adres, het begin- en eindsaldo en alle bij- en afschrijvingen
 • afschriften/overzichten van alle creditcards, PayPal-rekeningen, beleggingsrekeningen en cryptovaluta portefeuille (Bitcoins, etc.) van de laatste 3 maanden met daarop het begin- en eindsaldo en alle mutaties
 • kopie bewijsstukken van uw vermogen, anders dan uw bankrekeningen
 • recent overzicht van al uw schulden (niet ouder dan 3 maanden)
 • de polis van uw zorgverzekering

Na het indienen van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken het besluit toegestuurd. Hierin staat of u de toeslag krijgt of niet.  

Uw recht op een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende zorgverzekering vervalt vanaf 1 januari van het volgende jaar als: 

 • u meer gaat verdienen dan 120% van de bijstandsnorm die geldt voor uw situatie. De bijstandsnorm is het bedrag aan bijstand waarop u recht heeft. Vergelijk uw inkomenssituatie met de bedragen in de tabel 
 • uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) boven de maximale grens komt (vermogensgrens) 

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan heeft u direct geen recht meer op de tegemoetkoming. Informeer bij uw nieuwe gemeente of u daar ook een vergoeding kunt krijgen. 

U kunt dit schriftelijk aanvragen door het aanvraagformulier (pdf, 206 KB) in te vullen. Meer informatie hierover staat op het formulier.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.