Uittreksel aanvragen

Soms heeft u een officieel document van de gemeente nodig. Bijvoorbeeld om te bewijzen dat u in de gemeente Westland woont. Zo’n document heet een uittreksel. U kunt deze documenten online aanvragen met DigiD en betalen met iDEAL. Na ongeveer een week krijgt u het document met de post. 

Welk document heeft u nodig? 

Hieronder ziet u welk document u nodig heeft. Met de knop onder het overzicht kunt u het meteen aanvragen. 

Uittreksel BRP

Een uittreksel BRP is een bewijs dat u in de gemeente Westland woont en bent ingeschreven. Op dit document staan uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U heeft het nodig als u examen doet, zich inschrijft voor een school of opleiding of bij een woningbouwvereniging.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Afschrift van een akte van de burgerlijke stand

Een akte is een document van een belangrijke gebeurtenis in uw leven, bijvoorbeeld van uw geboorte, uw huwelijk, partnerschap, echtscheiding of overlijden. Een afschrift is een fotokopie van de originele akte. Op een afschrift staan de stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

U kunt dit afschrift alleen aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. 

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Dit is een officieel document waarin staat dat u in leven bent. U heeft het nodig als een pensioenfonds of organisatie waarvan u een uitkering krijgt ernaar vraagt. U kunt dit bewijs alleen aanvragen bij de gemeente waar u woont.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Kosten

Soort product Prijs
Uittreksel BRP € 6,75
Afschrift Burgerlijke stand € 16,60
Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) € 6,75

U kunt een bewijs dat u in de gemeente Westland woont (uittreksel BRP) aanvragen voor: 

  • uzelf 
  • uw kind van jonger dan 16 jaar dat bij u woont 
  • iemand anders die u daarvoor schriftelijk toestemming (machtiging) heeft gegeven 

Een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (uittreksel Burgerlijke stand) kunt u aanvragen voor: 

  • uzelf 
  • uw ouders, kinderen of erfgenaam 
  • uw geregistreerd partner of echtgenoot 
  • iemand waar u de wettelijk vertegenwoordiger van bent 

U kunt een document (uittreksel) ook schriftelijk aanvragen. Stuur uw aanvraag met uw handtekening en een kopie van uw paspoort of identiteitskaart naar: 

Gemeente Westland 
Afdeling Dienstverlening 
Postbus 150 
2670 AD Naaldwijk 

Het document en de rekening krijgt u binnen een paar werkdagen met de post. 

Het kost meer 

Een uittreksel BRP of Bewijs van in leven zijn aan de balie aanvragen, is € 5,- duurder dan online aanvragen met uw DigiD. Online regelen is makkelijk, snel én goedkoper. Als u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze gratis aanvragen

Toch aan de balie aanvragen?

Als u geen DigiD heeft, kunt u het document ook aan de balie van het gemeentehuis aanvragen. Maak daarvoor eerst een afspraak.

Afspraak bewijs van leven Afspraak uittreksel burgerlijke stand Afspraak uittreksel BRP

Meenemen

Heeft u een afspraak bij het gemeentehuis? Neem dan het volgende mee: 

  • uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
  • bankpas om met pin te kunnen betalen 

Vraag u een Bewijs van leven aan? Neem dan de brief van uw Nederlandse pensioenfonds mee als u die heeft. 

Kunt u bewijzen dat u het bewijs nodig heeft voor een Nederlands pensioenfonds volgens de Pensioen- en spaarfondsenwet? En kunt u op uw leeftijd met pensioen? Dan is het bewijs van in leven zijn gratis. Geldt dit voor u? Maak dan een afspraak en neem de brief mee van uw pensioenfonds of de organisatie waar u een uitkering van krijgt. 

Let op! Een persoonlijke spaarregeling voor een (aanvullend) pensioen, valt niet onder deze wet. Heeft u hiervoor een bewijs nodig, dan is het niet gratis.