Hulp bij schulden (Schuldhulpverlening)

Heeft u moeite met betalen van rekeningen en daardoor schulden? Lukt het niet de problemen zelf op te lossen en wilt u hulp hierbij? Als u in Westland woont, kunt u bij de gemeente hulp vragen. Dat heet schuldhulpverlening. 

Twee soorten hulp 

Er zijn twee soorten van schuldhulpverlening. U kunt vrijwillig hulp vragen in de gemeente waar u woont. Die begeleiding noemen we een minnelijk traject. Voldoet u niet aan de voorwaarden hiervoor? Dan kunt u via de rechtbank hulp vragen. Dat heet een wettelijk traject. 

Hulp via de gemeente (minnelijk traject) 

Wilt u dat de gemeente u helpt bij u problemen met betalen of schulden? Bel dan naar 14 0174 en leg uit dat u te veel schulden heeft en deze niet kunt betalen. U kunt het ook met de knop hieronder doorgeven. Na uw aanmelding krijgt u een uitnodiging voor twee bijeenkomsten om uw aanvraag compleet te maken. Daarna volgt een gesprek. Dat gesprek noemen we intake. Tijdens het gesprek bespreekt u uw situatie en de mogelijke oplossingen.  

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Heeft u geen DigiD? Vul dan dit formulier in om hulp bij schulden te vragen.

De eerste stap is om uw financiële situatie op orde te brengen. Alleen dan is een regeling om u te helpen mogelijk. Die eerste stap noemen we het voortraject. We vragen eerst toeslagen en vergoedingen aan zodat u meer geld krijgt. Ook bieden we u trainingen aan. Samen met een budgetbeheerder maakt u een plan voor uw budget. Zo zorgt u ervoor dat u in de toekomst geen schulden meer maakt. En dat u uw geldzaken goed beheert. 

Als uw situatie op orde is, tekent u een contract waarin de afspraken over de hulp staan. Dat contract heet de schuldregelingsovereenkomst. De begeleiding duurt drie jaar. In die tijd spaart u voor de schuldeisers. Dat zijn de organisaties waarbij u schuld heeft. Een budgetbeheerder helpt u daarbij. De schuldeisers krijgen een voorstel hoe u de schuld gaat betalen. U begint met terugbetalen als alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel. Ook kunt u bij de gemeente trainingen volgen. Ieder jaar krijgt u controle of u zich aan de afspraken houdt.  

Houdt u zich drie jaar aan de afspraken, dan betalen we de schuldeiders voor de laatste keer. De schuld die overblijft, hoeft u niet te betalen. U bent dan schuldenvrij. Dat betekent dat u geen schulden meer heeft. Om dit te vieren, krijgt u van ons een uitnodiging voor een laatste bijeenkomst.  

Een half jaar na de hulp neemt de gemeente contact met u op om te vragen hoe het gaat. Dat heet nazorg. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat u weer problemen met betalen en schulden krijgt.  

Wat kost de hulp? 

De hulp van de gemeente bij schulden is gratis. U moet zich wel aan de afspraken houden. 

Bekijk het stappenplan van de schuldhulpverlening  (jpg, 426 KB) 

Bekijk de stappen van de schuldhulpverlening (jpg, 351 KB).

Hulp via de rechtbank (wettelijk traject) 

Gaan de organisaties waarbij u schuld heeft niet akkoord met een regeling, dan kunt u kiezen voor hulp via de rechtbank. Dat heet een wettelijk traject. Dit valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 

Hoe verloopt een wettelijk traject? 

  • U vraagt hulp bij de rechtbank via de gemeente. De rechtbank bepaalt of u hulp kunt krijgen. U krijgt altijd een uitnodiging om naar de behandeling van de rechtszaak te komen.  
  • De rechter kan uw aanvraag om verschillende redenen afwijzen. Bijvoorbeeld als u niet genoeg moeite doet om uw schulden te betalen. 
  • Als de rechter bepaalt dat u hulp krijgt, stelt deze een persoon aan die u helpt. Die persoon noemen we de bewindvoerder. De bewindvoerder zorgt ervoor dat de schuldeisers op tijd hun geld krijgen. Vanaf het moment dat de rechter bepaalt dat u hulp krijgt, vallen alle schulden onder de WSNP. 

Uploaden van documenten 

Cliënten kunnen via deze link documenten uploaden.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.