Hulp bij schulden (Schuldhulpverlening)

Heeft u moeite met betalen van rekeningen en daardoor schulden? Lukt het niet de problemen zelf op te lossen en wilt u hulp hierbij? Als u in Westland woont, kunt u bij de gemeente hulp vragen. Dat heet schuldhulpverlening. 

Hulp via de gemeente

Wilt u dat de gemeente u helpt bij u problemen met betalen of schulden? Bel dan naar 14 0174 en leg uit dat u schulden heeft en zich wilt aanmelden bij schuldhulpverlening. Wij nemen dan samen met u het aanmeldformulier door. U kunt het ook met de knop hieronder doorgeven.

Na uw aanmelding krijgt u een uitnodiging uw aanvraag compleet te maken.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Heeft u geen DigiD? Vul dan dit formulier in om hulp bij schulden te vragen.

Informatiegesprek

Heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen of heeft u schulden? Er is altijd hulp voor uw financiële problemen.

In een informatiegesprek kunnen wij u advies en informatie geven over de mogelijkheden .

Aanvragen informatiegesprek

Zo werkt schuldhulpverlening

Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Wij maken een afspraak om samen met u de aanvraag compleet te maken.  Daarna levert u gegevens bij ons in. Zo krijgen wij een goed beeld van uw situatie. Heeft u moeite met het inleveren van deze gegevens? Dan zoeken wij samen naar de juiste hulp.

Heeft u alles gegevens bij ons ingeleverd? Dan krijgt u een intakegesprek. Tijdens de intake bespreekt u uw situatie en kijken wij samen naar de mogelijke oplossingen.  Met uw schuldhulpverlener maakt u een plan van aanpak. Hierin staat welke acties er uitgevoerd moeten worden.

De eerste stap is om uw (financiële) situatie op orde te brengen. Alleen dan is een regeling om u te helpen mogelijk. Deze eerste stap noemen we het stabilisatietraject. U wordt ook aangemeld voor budgetbeheer. Samen met een budgetbeheerder zorgt u voor rust in uw inkomsten en uitgaven. Zo zorgt u ervoor dat u in de toekomst geen schulden meer maakt en dat u uw geldzaken goed beheert. Ook bieden we u trainingen aan.

Als uw situatie op orde is, kijkt uw schuldhulpverlener naar de beste oplossing voor uw schulden. Het doel is om binnen 18 maanden al uw schulden af te betalen. Soms kan dit door het treffen van betalingsregelingen met de schuldeisers.

Kunt u de schulden niet binnen 18 maanden helemaal aflossen? Dan wordt er een schuldregeling gestart. U tekent dan een overeenkomst waarin de afspraken over de hulp staan. Dat contract heet de schuldregelingsovereenkomst. De hulp duurt 18 maanden. In die tijd spaart u maandelijks een bedrag voor de schuldeisers. Uw budgetbeheerder helpt u daarbij. Het bedrag dat u maandelijks aflost wordt berekend door uw schuldhulpverlener.

De schuldeisers krijgen een voorstel hoe u de schuld gaat betalen. Als alle schuldeisers akkoord zijn met het voorstel, krijgt u iedere 6 maanden een controle of u zich aan de afspraken houdt. Ook tijdens deze fase komen de trainingen terug.

Gaan de organisaties waarbij u schuld heeft niet akkoord met de regeling? Dan kunt u kiezen voor hulp via de rechtbank. Dat heet een wettelijk traject. Dit valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Houdt u zich 18 maanden aan de afspraken? Dan betalen we de schuldeisers voor de laatste keer. De schuld die overblijft, hoeft u niet te betalen. U bent dan schuldenvrij. Dat betekent dat u geen schulden meer heeft.

Een half jaar na de hulp neemt de gemeente contact met u op om te vragen hoe het gaat. Dat heet nazorg. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat u weer problemen met betalen en schulden krijgt. 

Kosten

De hulp van de gemeente bij schulden is gratis. U moet zich wel aan de afspraken houden. 

Uploaden van documenten 

Cliënten kunnen via deze link documenten uploaden.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.