Vroeg waarschuwen bij schulden (vroegsignalering)

Sommige rekeningen kunnen niet blijven liggen, zoals de rekeningen voor huur, energie of zorg. Betaalt u deze niet, dan krijgt u snel grotere schulden. Daarom krijgt de gemeente bericht van bijvoorbeeld uw woningcorporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier, drinkwaterbedrijf of gemeentelijke belastingen. De gemeente wil u zo vroeg mogelijk helpen. Daarmee voorkomen we grote geldproblemen. Dit noemen we vroegsignalering.

Let op: wij ontvangen pas een melding, als de woningcorporatie/zorgverzekeraar, energieleverancier, drinkwaterbedrijf of gemeentelijke belastingen hun best hebben gedaan om u te bereiken om een betalingsregeling aan te bieden.

Vroeg oplossen

Als wij bericht ontvangen dat u achterstand met betalen heeft, komen we graag zo snel mogelijk in contact met u. Daarvoor heeft de gemeente een team medewerkers, het Team Vroeg Erop af.

Wij nemen contact op met mensen die zijn aangemeld bijvoorbeeld door uw energiebedrijf. Dit doen we op verschillende manieren:

  • een huisbezoek
  • een telefoontje
  • whatsapp / SMS
  • een e-mail of
  • via een brief

Wij gaan met u in gesprek over de oorzaak van de betalingsachterstand en denken mee over een oplossing. We kunnen bijvoorbeeld een overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven. We kijken dan samen met u of u geld kunt besparen. Daarnaast kijken we of u nog recht heeft op toeslagen of andere inkomsten waar nog geen gebruik van gemaakt wordt. Vaak is een betalingsregeling mogelijk en helpen we u om een juiste regeling af te spreken.

Wij zorgen er in ieder geval voor dat u zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt indien u dit wenst. Door op tijd het gesprek aan te gaan, kunnen grote financiële problemen voorkomen worden.

Wij bieden u hulp bij uw geldzorgen. Onze hulp is gratis en niet verplicht.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Dat staat in de wet. De gemeente is verantwoordelijk voor de inwoners. Het wordt steeds duidelijker dat schulden grote problemen en stress veroorzaken in het leven van mensen. Daarom willen we zo vroeg mogelijk hulp bieden bij (beginnende) schulden.

U mag deze hulp weigeren. Wij zijn er om u te helpen om grote (financiële) problemen te voorkomen en adviseren u om dit aanbod aan te nemen. Ons aanbod is gratis en niet verplicht.

De gemeente mag uw gegevens alleen gebruiken om een hulpaanbod aan te bieden. Daarom komen signalen van betalingsachterstanden in een gesloten systeem terecht. Uw melding wordt na maximaal 18 maanden automatisch uit dit systeem verwijderd. De gemeente deelt uw gegevens en informatie niet met andere partijen, alleen met de instantie die u heeft aangemeld en tenzij u hier toestemming voor geeft.

Wat goed dat u om hulp vraagt! Binnen Westland kunnen we u op verschillende manieren ondersteunen:

  • Er kan een vrijwilliger bij u langskomen. Twee organisaties bieden dit binnen Westland gratis aan. Schuldhulpmaatje: [email protected] of Vitis Welzijn: [email protected]. U kunt een mail sturen waarin u aangeeft waar u hulp bij wilt.
  • U kunt een gratis informatie- en adviesgesprek aanvragen met een schuldhulpverlener. U kunt zich hiervoor aanmelden bij schuldhulpverlening. Aan dit gesprek zijn geen verplichtingen verbonden.