Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Alarm:

U kunt de Tozo-regeling niet meer aanvragen. Als er financiële problemen zijn, komt u misschien in aanmerking voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Uitstel van betaling of aanpassing aflossingsbedrag van uw Tozo-lening

Heeft u een Tozo-lening ontvangen en kunt u de rente en aflossing vanaf 1 juli 2022 tijdelijk niet betalen of maar voor een deel? Wilt u een extra aflossing doen of de lening helemaal aflossen? Hieronder volgt informatie over een Tozo-lening en de mogelijkheid om een verzoek voor uitstel of een aanpassing in te dienen.

Looptijd van de lening en rente

De looptijd van de lening is 6 jaar, gerekend vanaf dat datum waarop u de lening heeft ontvangen. De rente bedraagt 2% over het openstaande saldo.

Aflosschema

Wij sturen u tweemaal per jaar een aflosschema. Hierin kunt u zien wat u de komende 6 maanden aan rente en aflossing moet betalen.

Betaling rente en aflossing

Betaling van rente en aflossing is achteraf, aan het einde van elke maand. Dit betekent bijvoorbeeld dat de rente en aflossing over juli 2022 vóór 1 augustus 2022 door ons ontvangen moet zijn.

Automatische incasso mogelijk

Heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Wij incasseren de rente en aflossing op de laatste werkdag van de maand.
Als u geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven moet u zelf voor de betalingen zorgen. U moet de bedragen voor het einde van iedere maand voldoen.
Als u alsnog een automatische incasso wenst af te geven, stuur dan een e-mail met uw naam, geboortedatum en adres naar [email protected] en wij nemen contact met u op.

Wat kan ik doen als ik de rente en aflossing (tijdelijk) niet kan betalen?

Reageer op tijd als u de rente en aflossing tijdelijk niet kunt voldoen. Zo voorkomt u dat wij de lening geheel terugvorderen en eventueel een deurwaarder inschakelen, waarbij alle kosten voor uw rekening komen. Als u onvoldoende inkomsten en geen andere financiële middelen heeft, kunt u tijdelijk uitstel van betaling, een tijdelijke verlaging van het aflossingsbedrag of om een andere betalingsregeling vragen. Lees hieronder eerst wat de mogelijkheden zijn en vul daarna het formulier in met DigiD.

Als u een verzoek indient, is het altijd noodzakelijk dat uw eventuele partner hiermee akkoord gaat. Wij vragen dan ook om een verklaring met handtekening van uw eventuele partner. U kunt hier een foto van maken en deze meesturen met uw verzoek.

Een overzicht van de mogelijkheden

U kunt voor maximaal drie maanden uitstel van betaling vragen. Als u de rente en aflossing daarna niet kunt voldoen, kunt u een nieuw verzoek indienen. U kunt bij uw verzoek uit 2 mogelijkheden kiezen.

  1. het bedrag van de aflossing nadat het uitstel is verlopen verhogen, waardoor de looptijd van de lening 6 jaar blijft of
  2. het bedrag van de aflossing ongewijzigd laten en de looptijd van de lening verlengen.

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig om uw verzoek te beoordelen:

  • Getekende akkoordverklaring van uw eventuele partner;
  • BTW aangiften van de afgelopen 2 kwartalen;
  • Bankafschriften van alle rekeningen (privé en zakelijk) van u en uw eventuele partner van de afgelopen maand.

Als het nodig is, kunnen wij nog andere gegevens bij u opvragen.

U kunt dit voor maximaal drie maanden vragen. Als u de rente en aflossing daarna niet volledig kunt voldoen, kunt u een nieuw verzoek indienen.

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig om uw verzoek te beoordelen:

  • Getekende akkoordverklaring van uw eventuele partner;
  • BTW aangiften van de afgelopen 2 kwartalen;
  • Bankafschriften van alle rekeningen (privé en zakelijk) van u en uw eventuele partner van de afgelopen maand.

Als het nodig is, kunnen wij nog andere gegevens bij u opvragen.

Als u dit meldt hoeft u alleen een door uw partner getekende akkoordverklaring mee te sturen. Als het nodig is, nemen wij contact met u op.

Als u dit meldt hoeft u alleen een door uw partner getekende akkoordverklaring mee te sturen. Er wordt bij een extra aflossing geen boeterente in rekening gebracht. Als het nodig is, nemen wij contact met u op.

Bij een volledige aflossing wordt geen boeterente in rekening gebracht. Als u dit meldt hoeft u alleen een door uw partner getekende akkoordverklaring mee te sturen.
Voor de afhandeling van uw verzoek nemen wij contact met u op. Hierna ontvangt u een aflosnota en informatie over de wijze van betaling.

Ontvang ik een bericht over mijn verzoek?

Ja, voor tijdelijk uitstel van aflossing, een tijdelijke verlaging of verhoging van het aflossingsbedrag of een betalingsregeling sturen wij u een besluit. Dit noemen wij een beschikking. Het kan zijn dat wij uw verzoek afwijzen.
Als u het niet eens bent met ons besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen staat in de beschikking.
Voor een éénmalige extra aflossing of een algehele aflossing sturen wij u een brief.

Bedrag te betalen rente wijzigt

Voor alle mogelijkheden, met uitzondering van een algehele aflossing van de Tozo-lening, geldt dat het bedrag van de door u te betalen rente wijzigt. Als wij tijdelijk uitstel van betaling verlenen, moet u de achterstallige rente gelijk met de eerstvolgende betaaltermijn voldoen.
U ontvangt tijdig een nieuw aflosschema van ons.

Aanvragen met DigiD of E-herkenning

Andere vraag of opmerking over de Tozo-lening

Als u vragen heeft kunt u bellen met ons Klant Contact Centrum (KCC) op nummer 140174 of een e-mail sturen naar [email protected] Wij verzoeken u om uw naam, adres en geboortedatum in de mail te vermelden. Wij nemen dan contact met u op.