Sloop doorgeven

Wilt u een woning of gebouw slopen en is er meer dan 10 m3 sloopafval en/of asbest? Dan moet u de sloop doorgeven aan de gemeente. Dat heet een sloopmelding. Soms moet u voor het slopen toestemming vragen (omgevingsvergunning). Personen kunnen asbest zelf verwijderen, maar daarvoor gelden wel regels. Deze staan in de folder Slopen van asbest (pdf, 3 MB)

Aanvragen

Het doorgeven van de sloop (sloopmelding) kan online bij het omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt de sloop ook schriftelijk doorgeven. Kijk daarvoor hieronder bij Regel het schriftelijk.

Kosten

Soort product Kosten
Sloopmelding Gratis
Vergunningplichtige sloopactiviteiten € 200,00

U kunt uw melding of aanvraag ook schriftelijk doen. In het omgevingsloket kunt u zelf een formulier maken. Daarna kunt u het printen en invullen.
Stuur het ingevulde formulier naar: 

Gemeente Westland 
Postbus 150 
2670 AD  Naaldwijk 

Bij de aanvraag moet u de volgende informatie doorgeven: 

 • naam en adres van de eigenaar van het gebouw dat u wilt slopen en van de persoon die het gebouw mag laten slopen (als dat iemand anders is) 
 • naam en adres van de persoon die de sloop uitvoert als dat iemand anders is dan de personen die zijn genoemd bij het eerste punt 
 • adres, informatie van het kadaster en informatie over het te slopen gebouw (of een deel daarvan) 
 • datum en tijd wanneer de sloop is en informatie over de manier van slopen 
 • een plan voor de veiligheid bij het slopen zoals staat in artikel 8.7 
 • een overzicht van de soort en ongeveer de hoeveelheid afval die vrijkomt bij de sloop en een opgave van wat u doet met het afval  
 • een rapport met informatie over asbest (asbestinventarisatierapport) als dat volgens de regels (Asbestverwijderingsbesluit 2005, artikel 1, eerste lid, onder b) nodig is of een controle na de sloop zoals dat staat in het besluit uit 2005 (artikel 9, eerste en tweede lid) 
 • de naam en adres van de eigenaar van de korrels puin als hij het afval van steen op de plek van de sloop in korrels breekt en deze hergebruikt (recyclinggranulaat)

U moet vier weken voordat u begint de sloop doorgeven (sloopmelding) als: 

 • het afval van de sloop van een woning, gebouw, bouwwerk of woonwagen meer dan 10 m3 is
 • u asbest wilt verwijderen
 • platen met asbest weghaalt die vastgeschroefd zijn en het geen dakleien zijn 
 • vloertegels met asbest verwijdert
 • vloerbedekking verwijdert die met asbest gelijmd is

U heeft toestemming (een omgevingsvergunning) nodig als: 

 • u een (rijks)monument sloopt 
 • de sloop niet past binnen de regels van het omgevingsplan.

Heeft u bij de sloop minder dan 10 m3 afval zonder asbest? Dan hoeft u de sloop niet door te geven aan de gemeente en u heeft geen toestemming nodig. Er is ook geen toestemming nodig als een bedrijf vloerplaten met asbest voor een deel of helemaal onder verwarmingstoestellen weghaalt of kit bij de ruiten van kassen verwijdert. Dat geldt ook voor het verwijderen van rem- en frictiematerialen, pakkingen uit verbrandingsmotoren of pakkingen uit procesinstallaties of verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW. U hoeft de sloop ook niet te melden als het gaat om een bouwwerk voor seizoenswerk en er geen aanschrijving of bij een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.