Bomen

Bomen zijn belangrijk. Ze zetten koolstofdioxide om in zuurstof en zuiveren daarmee de lucht die we inademen. Ook filteren ze het water dat we drinken, bieden ze leefruimte voor dieren en zorgen ze - op warme dagen - voor verkoeling.

Als gemeente zorgen we voor zo’n 47.000 bomen, maar ons doel is om nog verder te vergroenen. Dit betekent dat we kritisch kijken waar we nog meer bomen kunnen planten.   

Onderhoud

Bomen en struiken snoeien we niet elk jaar. In ons meerjarenplan staat welke bomen wanneer worden gesnoeid. En regelmatig controleren we de ‘gezondheid’ of kwaliteit van bomen. En zorgt een boom voor een onveilige situatie? Dan snoeien we hem eerder. Ziet u een boom die voor een onveilige situatie zorgt? Maak dan een melding.

Bomen kappen

Soms is het nodig om één of meerdere bomen te kappen. Vaak gaat het dan om bomen die ziek, dood of oud zijn of voor een onveilige situatie zorgen (bijvoorbeeld wortels die een stoep optillen) of te weinig ruimte hebben. En bij nieuwe bestemmingsplannen proberen we de bestaande bomen zoveel mogelijk te sparen.

In het broedseizoen, of als er een beschermde diersoort in een boom zit, snoeien we niet. Het snoeien stellen we dan uit tot na het broedseizoen of als de beschermde diersoort is verdwenen. 

Wilt u een boom op uw eigen grond kappen? Dan heeft u geen gemeentelijke toestemming (vergunning) nodig. Is de boom beschermd en staat deze op onze bomenlijst? Dan heeft u toestemming nodig om de boom te kappen.

Minibossen en Tiny Forests

Westland heeft sinds 2021 een aantal minibossen en tiny forests. Dit zijn kleine groene plekken waar inwoners kunnen genieten van de natuur en waar verschillende diersoorten (zoals vogels, insecten, vlinders en egels) leven.

De minibossen vindt u aan de Arckelweg in Poeldijk en de Zwethkade in Wateringen.

De tiny forests leggen we in samenwerking met kinderen van basisscholen aan. Na de aanleg blijven de basisscholen betrokken bij de verzorging van ‘hun’ tiny forest. Op deze manier leren de leerlingen meer over de natuur. En bij mooi weer krijgen de leerlingen soms les over de ‘natuur’ in hun tiny forest.

De tiny forests vindt u bij de basisscholen Het Kompas in Maasdijk, De Hoogvlieger in Naaldwijk en WSKO Verburch-hof in Poeldijk.