Bomen

We zorgen als gemeente voor ongeveer 47.000 bomen. Bomen zijn belangrijk. Ze helpen mee te bepalen hoe inwoners de gemeente ervaren. Ook zorgen bomen voor verkoeling en zijn ze belangrijk voor dieren en planten in een gebied. We willen zoveel mogelijk groene gebieden houden en maken. Daarom zoeken we plek om nieuwe bomen te planten. Daardoor hebben we in de afgelopen jaren meer bomen gekregen. 

Onderhoud

Bomen en struiken hoeven we niet elk jaar te snoeien. Daarom maken we een plan voor meer jaren (meerjarenplanning) waarin staat wanneer de gemeente welke bomen snoeit. We kijken regelmatig hoe de bomen eruit zien. Dit noemen we boomveiligheidscontroles. Zorgt de boom voor een onveilige situatie, dan snoeit de gemeente de boom eerder. Ziet u een onveilige situatie, dan kunt u dat doorgeven.

We snoeien of kappen bomen niet in het broedseizoen. Als bomen onveilig zijn, snoeien we wel. Is er een nest van een vogel of beschermde diersoort in de boom? Dan snoeien we niet.  

Bomen kappen

Soms is het nodig bomen te kappen. Bijvoorbeeld als de boom een slechte gezondheid heeft. Dat kan door ziekten, plagen, ouderdom of te weinig ruimte komen. Als er geen gevaar is voor de omgeving, laten we de boom zo lang mogelijk staan. Is er wel gevaar? Dan kappen we de boom. Dode bomen halen we altijd weg.

Het kan ook zijn dat de wortels van een boom de stoep of weg optillen en daardoor beschadigen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen die de weg gebruiken. De gemeente moet ervoor zorgen dat de weg veilig is en kan dus besluiten om de boom weg te halen.

Heel soms kapt gemeente ook een boom als de plek waar de boom staat, een nieuwe bestemming krijgt. Dat proberen we te voorkomen. Als het kan, voeren we de plannen zo uit dat de bomen kunnen blijven staan.

Minibossen en Tiny Forests

Westland heeft twee minibossen en een Tiny Forest, die zowel mensen als dieren ten goede komen. Ze verbeteren de luchtkwaliteit, bieden verkoeling en zijn een thuis voor dieren zoals vogels en egels. De minibossen, aangeplant in 2021, bevinden zich aan de Arckelweg in Poeldijk en de Zwethkade in Wateringen.

Het Tiny Forest in Maasdijk is uniek door de betrokkenheid van twee basisscholen, Het Kompas en de Aventurijn. De leerlingen hebben het bos in februari 2022 geplant en helpen met onderhoud zoals het opruimen van zwerfafval en water geven. Ze leren over de natuur en blijven betrokken bij het bos dat ze zelf hebben geplant. In het buitenlokaal kunnen ze ook reguliere lessen volgen in een natuurlijke omgeving.

De gemeente plant twee nieuwe Tiny Forests in Westland. Inwoners hebben begin 2023 locaties voorgesteld, die nu met scholen worden beoordeeld. Meer informatie volgt na de zomer.

Boom op eigen grond kappenĀ 

Wilt u een boom op uw eigen grond kappen? Daarvoor hoeft u geen toestemming (vergunning) te vragen. Is de boom beschermd en staat deze op de bomenlijst? Dan moet u toestemming vragen om de boom te kappen.