Veelgestelde vragen over groen

Sinds ongeveer twintig jaar zijn er in de zomer veel eikenprocessierupsen in Nederland. Er is bijna geen eik die de harig rups van mei tot en met augustus met rust laat. De haartjes van rups geven irritatie op de huid, ogen en luchtwegen. We pakken de rupsen in de openbare ruimte aan. 

Hoe pakken we de rups aan? 
We pakken de rupsen op een zo natuurlijk mogelijke manier aan, bijvoorbeeld door de nesten weg te zuigen. Deze manier is goed voor het milieu omdat andere insecten er geen last van hebben. Daarom gebruiken we geen gif en kiezen we ook niet voor het wegbranden van nesten.  

Wat kunt u zelf doen? 
Heeft u een eik met de eikenprocessierups? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het weghalen van de rups. Dit is niet verplicht, maar we raden het wel aan. De rupsen weghalen, is een lastige klus. U kunt het beste een specialist inhuren.  

Eikenprocessierups melden 
De eikenprocessierups leeft alleen in eikenbomen. Het nest herkent u aan het witte spinsel dat eruit ziet als wol. Ziet u een nest van de eikenprocessierups in een eik in de openbare ruimte? Meld het dan meteen via de Buiten Beter-app of via onze website.  

We maaien de bermen tot drie keer in een jaar. Dat gebeurt in de zomer en het najaar. In Westland hebben we bloemen in de bermen om te zorgen dat er meer en verschillende insecten, bloemen en planten komen. In de zomer zaaien we de bloemen zodat ze elkaar kunnen bestuiven en er meer bloemen en andere soorten bijkomen. 

De meeste bermen liggen langs wegen en fietspaden in de gemeente en bij kruisingen. Deze maaien we tot drie keer in een jaar. De eerste keer is meestal in mei. We maaien dan de eerste meter naast wegen of fietspaden. In juni maaien we alle bermen, behalve die met bloemen en de natuurvriendelijke oevers. De derde keer maaien begint in september. We maaien alleen extra als het verkeer er last van heeft omdat de weg bijvoorbeeld onveilig wordt.  

Bermen zijn erg belangrijk om bijen te helpen en te zorgen dat er meer insecten en andere soorten komen. Omdat we op verschillende momenten maaien bloeien de bermen van april tot en met oktober. Hierdoor wordt de berm een fijne plek voor insecten, kleine zoogdieren en vogels en komen er meer verschillende soorten in de berm. 

We maaien grasvelden (gazons) in de openbare ruimte 20 tot 22 keer per jaar. Extra maaien doen we alleen als het verkeer last heeft van te hoog gras.  

We halen de bomen niet weg als u last heeft van (gevallen) bladeren, bloesem, vruchten of schaduw. We kunnen wel kijken of het mogelijk is de overlast te verminderen, bijvoorbeeld door te snoeien. Dat bepalen we op de plek van de overlast.  

Hangen takken van bomen van de gemeente boven uw tuin? Die mag u niet zelf snoeien. U kunt doorgeven dat u last heeft van (dode) takken via het Meldpunt openbare ruimte.  

Een medewerker van de gemeente kijkt of de takken weg kunnen. Meestal halen we takken die over een tuin hangen weg als dat niet slecht is voor de boom. 

We kijken regelmatig hoe de bomen eruit zien. Dit noemen we boomveiligheidscontroles. In de gemeente verdelen we de bomen in drie soorten: veilige bomen, attentiebomen en risicobomen. Risicobomen zijn bomen die tijdens een controle een probleem laten zien dat binnen drie jaar een risico kan worden. We nemen dan actie: snoeien, kappen of verder onderzoeken. Bij attentiebomen is wel een probleem, maar dat wordt geen risico binnen drie jaar. Veilige bomen controleren we elke drie of acht jaar. Dat hangt af van de leeftijd van de boom.  

In het najaar ruimen we de gevallen bladeren op. Iedere boom verliest op een ander moment de bladeren. Daarom wachten wij met opruimen tot bij veel bomen het blad gevallen is. We halen geen bladeren weg in vakken waar planten staan. 

We controleren alle bomen regelmatig. Met de resultaten van deze controle (boomveiligheidscontrole) bepalen we hoe vaak controle nodig is en wat we moeten doen: snoeien, kappen of verder onderzoeken. De resultaten gebruiken we ook om een planning voor het snoeien te maken.  

We snoeien of kappen bomen niet in het broedseizoen. Als bomen onveilig zijn, snoeien we wel. Is er een nest van een vogel of beschermde diersoort in de boom? Dan snoeien we niet.  

Hiervoor geldt het burenrecht. Dat betekent dat u takken die in uw tuin hangen, mag weghalen. Zijn de takken die in uw tuin hangen van bomen van de gemeente? Die mag u niet zelf snoeien. U kunt dit doorgeven via Meldpunt openbare ruimte.  

We snoeien het groen als:  

  • de schilder niet bij de gevel kan komen door het groen 
  • mensen te weinig kunnen zien in het verkeer door het groen  
  • takken tegen de woning of het dak slaan waardoor schade kan ontstaan 

Ja. Als mensen groen van de gemeente snoeien, zien wij dat als beschadigen van het openbaar groen. We doen doen daarvan aangifte bij de politie. De dader moet de kosten betalen. 

Als het snoeien klaar is, halen we de takken en/of boomstronken zo snel mogelijk weg. Meestal doen we dat op meer plekken tegelijk. Daarom blijven de takken soms enkele dagen liggen.  

Onkruid op een harde ondergrond zoals asfalt, beton, steen en grind, halen we vijf tot zeven keer per jaar weg.  

We verwijderen onkruid milieuvriendelijk door het weg te branden, het met heet water te behandelen en weg te borstelen. Dit doen we op ruim 6 miljoen vierkante meter straat, tegels, klinkers en rubber in speeltuinen. 

Van maart tot en met november verwijderen we dit onkruid door tien keer te schoffelen. We ruimen het onkruid drie tot vijf keer op.  

Op diverse plaatsen in gemeente Westland leven kleine of grotere groepen ganzen. U kunt daar last van hebben. Ook kunnen de ganzen voor gevaar zorgen in het verkeer of de kwaliteit van het water. We werken samen met de organisatie Fauna Beheereenheid (FBE) Zuid-Holland om dit probleem op te lossen.