Veelgestelde vragen over groen

Bij grote en aanhoudende droogte kunnen bomen en planten bladeren laten vallen. Daardoor beschermen ze zichzelf tegen droogte. Meestal herstelt het groen als er droogte voorbij is. Bladeren komen terug in het volgende groeiseizoen. Soms redt beplanting het niet bij grote droogte. Gemiddeld slaat ongeveer 10% van nieuwe beplanting niet of onvoldoende aan. Bij langdurige droogte kan dit uitvalpercentage hoger zijn. Wij vervangen beplanting in het najaar, vanaf november. In de zomermaanden zorgen de aannemers van de gemeente ervoor dat zowel nieuwe aanplant en ook bestaande dorstige aanplant water krijgt.
Wanneer u ziet dat beplanting er droog bij staat, maakt u dan een melding via onze pagina: Melding Openbare Ruimte.

Sinds ongeveer twintig jaar zijn er in de zomer veel eikenprocessierupsen in Nederland. Er is bijna geen eik die de harig rups van mei tot en met augustus met rust laat. De haartjes van rups geven irritatie op de huid, ogen en luchtwegen. We pakken de rupsen in de openbare ruimte aan. 

Hoe pakken we de rups aan? 
We pakken de rupsen op een zo natuurlijk mogelijke manier aan, bijvoorbeeld door de nesten weg te zuigen. Deze manier is goed voor het milieu omdat andere insecten er geen last van hebben. Daarom gebruiken we geen gif en kiezen we ook niet voor het wegbranden van nesten.  

Wat kunt u zelf doen? 
Heeft u een eik met de eikenprocessierups? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het weghalen van de rups. Dit is niet verplicht, maar we raden het wel aan. De rupsen weghalen, is een lastige klus. U kunt het beste een specialist inhuren.  

Eikenprocessierups melden 
De eikenprocessierups leeft alleen in eikenbomen. Het nest herkent u aan het witte spinsel dat eruit ziet als wol. Ziet u een nest van de eikenprocessierups in een eik in de openbare ruimte? Meld het dan meteen via de Buiten Beter-app of via onze website.  

De meeste bermen liggen langs wegen en fietspaden in de gemeente en bij kruisingen. Deze maaien we tot drie keer in een jaar. De eerste keer is meestal in mei. We maaien dan de eerste meter naast wegen of fietspaden. In juni maaien we alle bermen, behalve die met bloemen en de natuurvriendelijke oevers. De derde keer maaien begint in september. We maaien alleen extra als het verkeer er last van heeft omdat de weg bijvoorbeeld onveilig wordt.  

Bermen zijn erg belangrijk om bijen te helpen en te zorgen dat er meer insecten en andere soorten komen. Omdat we op verschillende momenten maaien bloeien de bermen van april tot en met oktober. Hierdoor wordt de berm een fijne plek voor insecten, kleine zoogdieren en vogels en komen er meer verschillende soorten in de berm. 

We maaien grasvelden (gazons) in de openbare ruimte 20 tot 22 keer per jaar. Extra maaien doen we alleen als het verkeer last heeft van te hoog gras.  

Als u last heeft van (schaduw van) takken die boven uw zonnepanelen of tuin hangen, dan kunt u dat doorgeven via het Melding Openbare Ruimte. Wij halen de boom niet weg, maar kijken wel of we hem kunnen snoeien. Dat bepalen we op de plek van de overlast. Meestal halen we overhangende takken weg, als dat niet slecht is voor de boom.

Hiervoor geldt het burenrecht. Dat betekent dat u takken die in uw tuin hangen, mag weghalen. Zijn de takken die in uw tuin hangen van bomen van de gemeente? Die mag u niet zelf snoeien. U kunt dit doorgeven via Meldpunt openbare ruimte.  

We snoeien het groen als:  

  • de schilder niet bij de gevel kan komen door het groen 
  • mensen te weinig kunnen zien in het verkeer door het groen  
  • takken tegen de woning of het dak slaan waardoor schade kan ontstaan 

Ja. Als mensen groen van de gemeente snoeien, zien wij dat als beschadigen van het openbaar groen. We doen doen daarvan aangifte bij de politie. De dader moet de kosten betalen. 

Als het snoeien klaar is, halen we de takken en/of boomstronken zo snel mogelijk weg. Meestal doen we dat op meer plekken tegelijk. Daarom blijven de takken soms enkele dagen liggen.  

Onkruid op een harde ondergrond zoals asfalt, beton, steen en grind, halen we vijf tot zeven keer per jaar weg.  

Op diverse plaatsen in gemeente Westland leven kleine of grotere groepen ganzen. U kunt daar last van hebben. Ook kunnen de ganzen voor gevaar zorgen in het verkeer of de kwaliteit van het water. We werken samen met de organisatie Fauna Beheereenheid (FBE) Zuid-Holland om dit probleem op te lossen.