Openbare informatie

Gemeente Westland maakt zelf al veel informatie openbaar. U hoeft dus niet voor elk informatieverzoek een Woo-verzoek in te dienen. U kunt veel van deze informatie al terugvinden op verschillende websites.

Welke informatie is al openbaar?

Aangevraagde en verleende vergunningen staan op overheid.nl.

U kunt bijvoorbeeld de WOZ-aanslag van een pand opvragen via de belastingpagina.

 In een bestemmingsplan staat onder andere aan welke voorwaarden en regels het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte is gebonden en wat de bouwmogelijkheden zijn. Bestemmingsplannen zijn openbaar te vinden op de website ruimtelijke plannen.

Hierin staan de besluiten die het college van B&W van Westland neemt. Deze worden wekelijks gepubliceerd via het raadsinformatiesysteem.

De gemeentelijke verordeningen, beleid, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels kunt u vinden op overheid.nl

Deze zijn te vinden via het raadsinformatiesysteem van de Westlandse gemeenteraad.

Onderstaand vindt u de Convenanten terug die vanaf 1 januari 2023 actief zijn bij gemeente Westland.

Opvragen bijbehorende documenten

Wilt u de bijbehorende documenten van het Woo-besluit ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 0174 of mail naar [email protected] onder vermelding van de bestandsnaam van het Woo-verzoek en het besluit daarop. De documenten ontvangt u dan (gratis) per e-mail. Als u ze per post wilt ontvangen, kan het zo zijn dat u printkosten moet betalen.

Toegankelijkheid documenten

Wij streven er naar dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Niet alle documenten voldoen echter aan deze eis. Kunt u een document niet lezen? Neem dan contact met ons op via 14 0174 dan helpen wij u graag verder

Woo-verzoek indienen

Heeft u de informatie die u zoekt niet kunnen vinden? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen.