Openbare informatie

Gemeente Westland maakt zelf al veel informatie openbaar. U hoeft dus niet voor elk informatieverzoek een Woo-verzoek in te dienen. U kunt veel van deze informatie al terugvinden op verschillende websites.

Welke informatie is al openbaar?

Aangevraagde en verleende vergunningen staan op de website overheid.nl.

U kunt bijvoorbeeld de WOZ-aanslag van een pand opvragen via de belastingpagina van Westland.

 In een bestemmingsplan staat onder andere aan welke voorwaarden en regels het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte is gebonden en wat de bouwmogelijkheden zijn. Bestemmingsplannen zijn openbaar te vinden op de website ruimtelijke plannen.

Hierin staan de besluiten die het college van B&W van Westland neemt. Deze worden wekelijks gepubliceerd op de website van Westland.

De gemeentelijke verordeningen, beleid, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels kunt u vinden op website overheid.nl

Deze zijn te vinden via het raadsinformatiesysteem van de Westlandse gemeenteraad.

Onderstaand vindt u de Convenanten terug die vanaf 1 januari 2023 actief zijn bij gemeente Westland.

Toegankelijkheid documenten

Wij streven er naar dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Niet alle documenten voldoen echter aan deze eis. Kunt u een document niet lezen? Neem dan contact met ons op via 14 0174 dan helpen wij u graag verder

Woo-verzoek indienen

Heeft u de informatie die u zoekt niet kunnen vinden? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen.