Onroerende-zaakbelasting

Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen of stukken grond. Eigenaren en gebruikers hiervan moeten aan de gemeente elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) betalen. Hoeveel u moet betalen staat op de belastingaanslag die de gemeente aan u stuurt.

Soorten OZB

Er bestaan twee soorten OZB:

  • De eigenarenbelasting (OZBE). Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van de onroerende zaak
  • De gebruikersbelasting (OZBG). Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van de onroerende zaak. Over het gebruik van een woning wordt geen OZBG geheven.

Tarieven 2022

De WOZ-waarde bepaalt het bedrag van de jaarlijkse aanslag OZB.

Tarieven onroerendezaakbelasting 2020
Eigenarenbelasting woning 0,0861% van de WOZ-waarde 
Eigenarenbelasting niet-woning 0,2522% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting niet-woning 0,1899% van de WOZ-waarde