Onroerende-zaakbelasting

Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen of stukken grond. Eigenaren en gebruikers hiervan moeten aan de gemeente elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) betalen. Hoeveel u moet betalen staat op de belastingaanslag die de gemeente aan u stuurt.

Soorten OZB

Er bestaan twee soorten OZB:

 • De eigenarenbelasting (OZBE). Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van de onroerende zaak
 • De gebruikersbelasting (OZBG). Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van de onroerende zaak. Over het gebruik van een woning wordt geen OZBG geheven.

Tarieven 2020

De WOZ-waarde bepaalt het bedrag van de jaarlijkse aanslag OZB.

Tarieven onroerendezaakbelasting 2020
Eigenarenbelasting woning 0,1008% van de WOZ-waarde 
Eigenarenbelasting niet-woning 0,2448% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting niet-woning 0,1843% van de WOZ-waarde 
 • Vrijstelling OZB zonnepanelen op woningen ingaande 2020

  Gemeenten moeten bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning rekening houden met de aanwezigheid zonnepanelen. Dit volgt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
  De gemeenteraad van Westland juicht de plaatsing van zonnepanelen echter toe. Daarom heeft zij ervoor gekozen om de zonnepanelen op woningen ingaande 2020 vrij te stellen voor de heffing van OZB.

  Dit betekent dat:

  • voor de bepaling van de WOZ-waarde van een woning wel rekening wordt gehouden met de waarde van de zonnepanelen
  • bij de heffing voor de OZB voor woningen wordt gerekend met een waarde van de woning zonder de waarde van de zonnepanelen
 • Verkoop of verhuizing

  OZB betaalt u voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolg voor de betalingsplicht. Bij verkoop van een pand wordt de OZBE vaak via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

 • Tarieven 2019
  Eigenarenbelasting woning 0,1099% van de WOZ-waarde 
  Eigenarenbelasting niet-woning 0,1958% van de WOZ-waarde
  Gebruikersbelasting niet-woning 0,1474% van de WOZ-waarde