Onroerende-zaakbelasting

Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen of stukken grond. Eigenaren en gebruikers hiervan moeten aan de gemeente elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) betalen. Hoeveel u moet betalen staat op de belastingaanslag die de gemeente aan u stuurt.

Soorten OZB

Er bestaan twee soorten OZB:

 • De eigenarenbelasting (OZBE). Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van de onroerende zaak
 • De gebruikersbelasting (OZBG). Deze belasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van de onroerende zaak. Over het gebruik van een woning wordt geen OZBG geheven.

Tarieven 2019

De WOZ-waarde bepaalt het bedrag van de jaarlijkse aanslag OZB.

Tarieven onroerendezaakbelasting 2019
Eigenarenbelasting woning 0,1099% van de WOZ-waarde 
Eigenarenbelasting niet-woning 0,1958% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting niet-woning 0,1474% van de WOZ-waarde 
 • Verkoop of verhuizing

  OZB betaalt u voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolg voor de betalingsplicht. Bij verkoop van een pand wordt de OZBE vaak via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

 • Tarieven 2018
  Tarieven onroerendezaakbelasting 2018
  Eigenarenbelasting woning 0,1215% van de WOZ-waarde 
  Eigenarenbelasting niet-woning 0,2086% van de WOZ-waarde
  Gebruikersbelasting niet-woning 0,1572% van de WOZ-waarde