Klacht over gemeentelijk handelen

Bent u niet tevreden over de manier waarop (een medewerker van) de gemeente zich tegenover u heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen. 

Waarover kunt u een klacht indienen?

Er is alleen sprake van een klacht als het gaat om gedrag van (een medewerker van) de gemeente. Dat is bijvoorbeeld:

  • als (een medewerker van) de gemeente volgens u iets nalaat te doen
  • als u vindt dat een medewerker van de gemeente u niet netjes heeft behandeld
  • als u geen reactie krijgt op uw melding over de buitenruimte

Digitaal indienen

Uw klacht kunt u via DigiD (voor inwoners) of via e-Herkenning (voor bedrijven) indienen.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning

Belangrijk om te weten

Wilt u iets melden over de buitenruimte, bijvoorbeeld omdat er iets stuk is of wilt u overlast melden? Dat is geen klacht. Daarvoor kunt u een melding maken via Melding maken.

Wilt u bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit, dan kan dat via 
Bezwaar maken gemeentelijk besluit.

Er kan een reden zijn waarom wij uw klacht niet inhoudelijk behandelen. In artikel 9:8 van de Algemene wet bestuursrecht leest u wanneer de gemeente niet verplicht is de klacht te behandelen. Als er een reden is om uw klacht niet te behandelen wordt u daarover geïnformeerd.

Wilt u liever een brief schrijven? Dat kan ook. Stuur uw brief naar:

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

U kunt ook een e-mail met uw klacht sturen naar 
[email protected].

Uw klacht moet een aantal gegevens bevatten:

  • uw naam, (post)adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres
  • datum van de klacht
  • omschrijving van het gedrag van (een medewerker van) de gemeente waar uw klacht over gaat
  • eventuele bestanden die uw klacht verduidelijken (foto's/documenten)

Stuurt u een brief of e-mail? Zet dan duidelijk in het onderwerp dat het om een klacht gaat.

U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven via 14 0174.

Uw klacht wordt binnen zes weken behandeld volgens hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Lukt dat niet, dan wordt deze termijn één keer met 4 weken verlengd. U ontvangt hier bericht over.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.