Klacht over gemeentelijk handelen

Bent u niet tevreden over de manier waarop (een medewerker van) de gemeente zich tegenover u heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen. 

Belangrijk om te weten

Er is alleen sprake van een klacht als het gaat om gedrag van (een medewerker van) de gemeente.

Wilt u iets melden over de buitenruimte, bijvoorbeeld dat er iets stuk is of van overlast. Dan doet u dat via Melding maken.

Wilt u bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit, dan kan dat via Bezwaar maken gemeentelijk besluit.

Er kan een reden zijn waarom wij uw klacht niet inhoudelijk behandelen. In artikel 9:8 van de Algemene wet bestuursrecht leest u wanneer de gemeente niet verplicht is de klacht te behandelen. Als er een reden is om uw klacht niet te behandelen wordt u daarover geïnformeerd.

Digitaal indienen

Als u  niet tevreden bent over de manier waarop (een medewerker van) de gemeente zich tegenover u heeft gedragen, dient u een klacht in. U logt in met uw DigiD (voor inwoners) of met e-Herkenning (voor bedrijven).

Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning

Wilt u liever een brief schrijven? Dat kan ook. Stuur uw brief naar:

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

U kunt ook een e-mail met uw klacht sturen naar [email protected].

Uw klacht moet een aantal gegevens bevatten:

  • uw naam en (post)adres
  • datum
  • omschrijving van het gedrag waar uw klacht over gaat
  • uw handtekening

Stuurt u een brief of e-mail? Zet dan duidelijk in het onderwerp dat het om een klacht gaat.

U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven via 14 0174.

Uw klacht wordt binnen zes weken behandeld volgens hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Lukt dat niet, dan wordt deze termijn één keer met 4 weken verlengd. U ontvangt hier bericht over.

Hulp nodig? 

Vind je het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt je helpen. Je kan ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.