Klacht over gemeentelijk handelen

Bent u niet tevreden over de manier waarop (een medewerker van) de gemeente zich tegenover u heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen. 

Belangrijk om te weten

Er is alleen sprake van een klacht als het gaat om gedrag van (een medewerker van) de gemeente.

Wilt u iets melden over de buitenruimte, bijvoorbeeld dat er iets stuk is of van overlast. Dan doet u dat via Melding maken.

Wilt u bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit, dan kan dat via Bezwaar maken gemeentelijk besluit.

Er kan een reden zijn waarom wij uw klacht niet inhoudelijk behandelen. In artikel 9:8 van de Algemene wet bestuursrecht leest u wanneer de gemeente niet verplicht is de klacht te behandelen. Als er een reden is om uw klacht niet te behandelen wordt u daarover geïnformeerd.

Digitaal indienen

Als u  niet tevreden bent over de manier waarop (een medewerker van) de gemeente zich tegenover u heeft gedragen, dient u een klacht in. U logt in met uw DigiD (voor inwoners) of met e-Herkenning (voor bedrijven).

Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning

Wilt u liever een brief schrijven? Dat kan ook. Stuur uw brief naar:

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

U kunt ook een e-mail met uw klacht sturen naar [email protected].

Uw klacht moet een aantal gegevens bevatten:

  • uw naam en (post)adres
  • datum
  • omschrijving van het gedrag waar uw klacht over gaat
  • uw handtekening

Stuurt u een brief of e-mail? Zet dan duidelijk in het onderwerp dat het om een klacht gaat.

U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven via 14 0174.

Uw klacht wordt binnen zes weken behandeld volgens hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Lukt dat niet, dan wordt deze termijn één keer met 4 weken verlengd. U ontvangt hier bericht over.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.