Onze arbeidsvoorwaarden

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO Gemeenten. Dit is de arbeidsvoorwaardenregeling voor alle gemeenten in Nederland. Daarnaast hanteren we onderstaande lokale arbeidsvoorwaarden die voortkomen uit het personeelshandboek gemeente Westland.

Rechtspositie

Treed je bij ons in dienst, dan geldt voor jouw rechtpositie het private arbeidsrecht. We komen dus samen een arbeidsovereenkomst overeen. En je wordt ambtenaar. Als ambtenaar heb je een speciale status. Dit is vastgelegd in de Ambtenarenwet 2017.

Arbeidsduur

De volledige arbeidsduur is 36 uur per week. De verdeling van deze uren over de week gaat in overleg met jouw leidinggevende. Voor de meeste functies, kun je kiezen om thuis te werken of voor flexibele werktijden.

Salaris

Op basis van de zwaarte van de functie, het bijbehorende opleidingsniveau en de benodigde ervaring, spreken we af wat jij gaat verdienen. De functies zijn ingedeeld in schalen met een minimum- en een maximumsalaris. Zolang je het maximum van de schaal nog niet hebt bereikt, krijg je bij een positieve beoordeling elk jaar een periodieke verhoging. De salarisschalen vind je hier.

Individueel keuzebudget

Jij weet het beste wat je nodig hebt om jezelf uit te dagen en te ontwikkelen. Daarom krijg je een individueel keuzebudget, waarin je elke maand 17,05% van het salaris van die maand opspaart. Je kunt het maandelijks laten uitbetalen, een deel voor je vakantie laten uitbetalen als vakantiegeld, opsparen tot december of besteden aan extra verlofuren. Maar je kunt het ook met belastingvoordeel besteden. Bijvoorbeeld aan opleidingskosten die niet vergoed worden door de werkgever of een nieuwe fiets.

Verantwoorde thuiswerkplek

Gemeente Westland stimuleert vitaliteit en gezondheid door je te voorzien in een Arbo verantwoorde thuiswerkplek. Ook ontvang je op je eerste werkdag een laptop en telefoon.

Verlof

Je hebt recht op vakantieverlof. Het wettelijk basisverlof is viermaal de arbeidsduur per jaar.  Daarnaast kent de cao ook bovenwettelijk verlof toe. In de cao gemeenten lees je meer over het aantal uren. Verder is het mogelijk om jaarlijks extra uren te kopen of verkopen vanuit het individueel keuzebudget.

Mantelzorg

Werk, je eigen gezin en mantelzorg. Deze combinatie kan behoorlijk pittig zijn. Gemeente Westland is een mantelzorgvriendelijke organisatie. Samen met je leidinggevende bekijk je wat jij nodig hebt om een goede balans te bereiken.

Pensioen

Waar je ook staat in je loopbaan, pensioen is belangrijk. De pensioenvoorziening van gemeente Westland is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Lees hier voor meer informatie over ABP.

Collectiviteitskorting ziektekostenverzekering

Je krijgt bij een aantal ziektekostenverzekeraars een collectiviteitskorting op de basisverzekering. Daarnaast ontvang je jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering van de werkgever. Ook als je niet deelneemt aan onze collectieve verzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Je kan je bij ons bijverzekeren tegen (financiƫle) gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het betreft hier een vrijwillige aanvullende verzekering van Loyalis. De premie van deze aanvullende verzekering wordt ingehouden op je bruto salaris.

Collectiviteitskorting verzekeringen

Je kunt gebruikmaken van collectiviteitskortingen op verzekeringen en aanbiedingen bij Centraal Beheer Achmea.