Kantoren gemeente Westland

Hoe zit de organisatie in elkaar?

De gemeentesecretaris is ook algemeen directeur. Dit betekent dat hij de leiding heeft over de ambtenaren én de verbinding vormt tussen het college van B en W en het ambtelijk apparaat. Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college van B en W.

De ambtelijke organisatie is als volgt ingedeeld:

De Gemeentesecretaris en Algemeen directeur is:
De heer mr. M.L.M. (Marc) Weerts
0174 - 673 387