Kantoren gemeente Westland

Hoe zit de organisatie in elkaar?

De gemeentesecretaris is ook algemeen directeur. Dit betekent dat zij de leiding heeft over de ambtenaren én de verbinding vormt tussen het college van B en W en het ambtelijk apparaat. Zij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college van B en W.

De ambtelijke organisatie is als volgt ingedeeld:

De Gemeentesecretaris en Algemeen directeur is:
Mevrouw A.C. Spindler (Lidia)
0174 - 673 387