Medewerkers van gemeente Westland

Onze verhalen

Hoe is het om te werken bij gemeente Westland? Lees hier de verhalen van onze collega’s. Ze vertellen over hun functie, hun doelen en hoe ze zich blijven ontwikkelen. Zo krijg je een indruk van onze ambitieuze organisatie.

Jeroen Brouwer juridisch adviseur van gemeente Westland in toga

Diversiteit aan vraagstukken

Vraagstukken vanuit alle hoeken van de organisatie, een gemeente waar geen dag hetzelfde is en opereren binnen een bijzonder speelveld. Ramon Brouwer, juridisch adviseur, vertelt hoe hij dit bijzondere speelveld ziet.

Terug waar ik ben begonnen

“Wist je dat ik toevallig mijn juridische carrière ben gestart bij gemeente Westland? In 2006 ben ik drie maanden gedetacheerd bij de gemeente Westland. Daarna heb ik ruim 13 jaar bij een tal van juridische dienstverleners gewerkt. In februari 2019 ben ik bij gemeente Westland in dienst getreden. Enerzijds adviseer ik onze collega’s, van projectleiders tot andere juristen, anderzijds treed ik zelf op als juridisch adviseur wanneer er bij een project niet direct eentje is aangehaakt; daarnaast treed ik ook graag op als procesvertegenwoordiger bij rechterlijke instanties. 

Divers speelveld

De grootste zorg die ik had toen ik startte bij gemeente Westland, was of het werk wel divers genoeg zou zijn. Nou, dat is het zeker (!). Gemeente Westland heeft een unieke ligging tussen de hofstad Den Haag en de grootste havenstad van Europa, Rotterdam. Tel daar het enorme glastuingebied bij op en je komt tot een bijzonder en uniek speelveld.

Manoeuvreren 

Het stukje glastuinbouw brengt unieke vraagstukken met zich mee op gebied van infrastructuur, personeel en daarnaast spelen er natuurlijk ook andere onderwerpen, zoals cultuur, groen, strand, huisvesting... Probeer daar maar eens tussen te manoeuvreren. Als je het mij vraagt maakt die diversiteit gemeente Westland uniek en één van meest interessante gemeentes om voor te werken!

Alle hoeken van de organisatie

De vraagstukken die onze afdeling behandelt kunnen dan ook uit alle hoeken van de organisatie komen. Denk aan onderwijszaken of de schuldhulpverlening die signalen krijgt dat een bewindvoerder zijn werk niet goed doet. En wat dacht je van kwesties op gebied van arbeidshuisvesting of belastingzaken? Afhankelijk van het cluster waarvoor je werkzaam bent, zal je sneller met het ene of andere onderwerp te maken hebben. 

Expertise

Als juridisch adviseur spar ik met onze juristen over de verschillende vraagstukken. Het leuke is dat ik voor elke afdeling werkzaam ben en daardoor heel divers werk heb. Elk vraagstuk vereist vaak een bepaald type expertise en de diversiteit maakt dat ik al veel verschillende rechtsgebieden heb ontdekt. Het leuke aan gemeente Westland is dat ontwikkeling écht wordt gestimuleerd en als je komt te werken op de juridische afdeling zul je dat ook zeker merken.”

Maxim de Zeeuw, beleidsadviseur Sport

Voorstander van het eigen initiatief

Sport is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid van een gemeente. In Westland weten ontzettend veel mensen de sportclubs te vinden. Goede faciliteiten zijn dan natuurlijk belangrijk. Dat zie je terug in ons beleid. Maxim vertelt over zijn werk als beleidsadviseur en welke eigenschappen daarbij belangrijk zijn.

Meegroeien

“Voordat ik hier kwam werken, werkte ik in Rotterdam bij de voetbalbond. Ik zat regelmatig om de tafel met gemeentes. Dan dacht ik: dat is best een leuke functie aan de andere kant van de tafel. Op een gegeven moment, in 2009, zag ik een vacature bij gemeente Westland en heb ik de stap gezet.

Mijn functie houdt in dat ik ons college en de gemeenteraad adviseer over het sportbeleid. Een groot deel van mijn werk draait om sportaccommodaties. De gemeente groeit, dus de accommodaties moeten meegroeien. We willen vraag en aanbod in evenwicht houden, zodat iedereen kan sporten. Op goede velden, in mooie sporthallen en in veilige zwembaden.

Zelf de broek ophouden

Zelf heb ik een beetje dat Rotterdamse: ‘geen woorden maar daden’. Dat kom je bij Westlanders ook tegen. Men is voorstander van het eigen initiatief. Dat zie je terug bij de sportclubs. We mogen trots zijn op de kwaliteit van onze sportcomplexen. De gemeente draagt wel bij, maar toch, men houdt graag de eigen broek op. Het sterke bedrijfsleven in de gemeente speelt daar een belangrijke rol in. De reclame rond de velden is soms wel drie rijen hoog.

Sociale functie

De sociale functie van de clubs is ook sterk. Kijk naar de jeugd: van de 10- tot 14-jarige jongens in de gemeente is driekwart lid van een sportclub, van de meisjes uit die leeftijdsgroep ongeveer twee derde. Dat is ontzettend veel. Misschien ook omdat de gemeente uit kleine kernen bestaat. In Kwintsheul wonen zo’n 4000 mensen, maar er staat wel een prachtige accommodatie met twee sporthallen. Als je elkaar wil treffen, gebeurt dat op de club.

Het dorpse karakter is belangrijk in Westland. Dat wil men graag behouden. Dat is mooi, al moet je er ook niet in doorschieten. Je moet geen hek om je gemeente neerzetten.

Goed gevoel

Projecten waar ik met trots op terugkijk? Lastig kiezen. Het vernieuwen van sportaccommodaties is een zaak van de lange adem. Het zijn projecten waar ongelooflijke bedragen in omgaan. Het is de kunst om dat allemaal in goede banen te leiden. Als dat succesvol afgerond is, geeft dat een goed gevoel. We hebben een aantal jaar geleden bijvoorbeeld twee complexen tot één samengevoegd in Maasdijk, dat is erg mooi geworden.

Voelhoorns

Je moet wel proactief van aard zijn om hier te werken. Het komt allemaal niet aangewaaid. In een functie als de mijne is het ook goed als je bestuurlijk sensitief bent, ‘voelhoorns’ hebt. Sport maakt immers emotie los, bij mensen en ook in de politiek. Het is ook belangrijk dat je goed kunt netwerken. Ik heb zelf met allerlei disciplines te maken. Financieel, juridisch, technisch: alles komt voorbij. Zo is het in meer functies belangrijk dat je allround bent.

Natuurlijk kun je ook groeien. Ik heb in het verleden ook wel cursussen gevolgd via de gemeente. Soms krijg je een aanbod voor bijscholing. Dat is allemaal prima geregeld bij Westland.”

Helma Wubben, Gemeente Westland

Koppelingen en frontends

Belastingen zijn een onmisbare bron van inkomsten voor een gemeente, geld dat nodig is voor de publieke voorzieningen en diensten. Wat veel mensen niet weten is dat er voor het proces van heffing en inning een complex systeem wordt gebruikt, met allerlei koppelingen en met hoge eisen aan de performance. Wie dat wél weet, is applicatiebeheerder Helma Wubben.

Inkomstenstroom

“Ik werk al lang in de ICT en begon in 2016 op projectbasis bij de gemeente Westland, voor het zaaksysteem. In 2018 werd ik, samen met een collega, applicatiebeheerder van het belastingsysteem Key2belastingen, een essentiële toepassing bij het genereren van een belangrijke gemeentelijke inkomstenstroom. We werken voor de 30 medewerkers van het team Belastingen en pakken voor hen alles op. Van nieuwe releases of scripts tot hotfixes en updates en natuurlijk zijn we er voor het verhelpen van storingen en incidenten. Het is een uitgebreid systeem, met koppelingen naar onder andere de Gemeentelijke Basisadministratie en het Kadaster, en met een frontend in de vorm van de digitale belastingbalie voor burgers en bedrijven.

Complexe configuraties

Er zit dus heel veel in het pakket en dat betekent dat ik nooit precies weet wat zich nu weer zal gaan aandienen. Soms denk je de boel op orde te hebben en dan komen er opeens toch weer meldingen. Het is daardoor altijd verrassend en uitdagend, elk probleem is een nieuw probleem! Naarmate ik er meer van weet, wordt het werk steeds leuker en word ik steeds beter in het oplossen van problemen. In het begin keek ik nog wel eens vreemd op van alle jargon. Wie heeft er nou van ‘kohieren’ gehoord? Inmiddels weet ik dat dit de administratieve grondslag is voor belastingheffing en dat er complexe configuraties omheen zitten. Vooral in kritieke perioden, bijvoorbeeld als de aanslagen de deur uit moeten, mag daar niets mee misgaan.

Unieke processen

We werken voor één team, maar ik heb veel contact met andere partijen. We werken nauw samen met de Servicedesk, het eerste aanspreekpunt voor gebruikers en met de interne afdeling Applicatiemanagement. Extern werk ik samen met leveranciers en kan ik collega’s van andere gemeentes raadplegen. Mensen van allerlei pluimage en dat maakt het heel divers. Bovendien ben ik, naast mijn specialisatie voor het belastingsysteem, ook achtervang voor de collega van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Er zijn zoveel unieke processen bij een gemeente, van de balie tot aan vergunningen, dat realiseren mensen zich vaak niet. Het maakt de ICT razend interessant.

Lage drempel

Westland is een prettige werkgever. Ik heb veel autonomie en hoef niet continu verantwoording af te leggen. Zolang het team Belastingen tevreden is, doe ik mijn werk goed. Ook de flexibele werktijden, de open cultuur en de prettige sfeer bevallen me uitstekend. Mensen lopen hier echt makkelijk bij elkaar binnen. De drempel om naar een andere functie over te stappen is laag en je krijgt veel hulp als je iets anders zoekt. Van begeleiding tot de mogelijkheid om allerlei opleidingen te volgen.

Ik heb het gevoel dat mijn functie er echt toe doet. We doen het voor de inwoners en ondernemers in Westland en dat moet goed gefaciliteerd worden. Op mijn beurt voel ik me zelf ook goed gefaciliteerd.”

Mark Blokland, teammanager ingenieursbureau cluster Ruimte

Het overzicht bewaren

Een goede leefomgeving die klaar is voor de toekomst. Daar werkt het cluster Ruimte elke dag aan. Met onder meer een ingenieursbureau dat civieltechnische projecten doet met veel aandacht voor de toekomst. Teammanager Mark Blokland vertelt over de bezigheden van het bureau en hoe het is om bij de gemeente te werken.

Openbare ruimte

“Ik werk sinds 2014 voor gemeente Westland. Eerst was ik teammanager van Civiel & Vastgoedbeheer. Sinds 2019 ben ik teammanager van het ingenieursbureau. Ons team bestaat uit zo’n 35 collega’s. Wij voeren allerlei realisatieprojecten uit in de openbare ruimte. Dat gaat van nieuwbouw en de aanleg van wegen tot het vervangen van rioleringen en lichtmasten. Alles zo soepel en zo toekomstbestendig mogelijk.

Veel ruimtevraagstukken zijn complex. De bedrijvigheid, de woningen, het verkeer: alles hangt nauw met elkaar samen. De keuzes die we maken, baseren we daarom op de Omgevingsvisie Westland.

Aanpassen aan het klimaat

We maken onze openbare ruimte klaar voor de toekomst. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de verwachte verkeersbewegingen en het veranderende weer. Het wordt warmer, er komen meer hevige buien. We hebben in De Lier een klimaatadaptieve weg aangelegd met waterberging eronder. Daarmee voorkomen we dat er in de toekomst wateroverlast is, aangezien dit een laaggelegen gebied is. Zo kijken we bijvoorbeeld ook bij de aanleg van een nieuwe riolering waar die aan moet voldoen om over vijftig jaar nog steeds goed te functioneren.

Professionalisering

Ik heb ook bij andere gemeenten gewerkt. Bij gemeente Westland valt me op dat we, ondanks dat we een 100.000+ gemeente zijn, een dorpse cultuur hebben. Dat is soms een lastige balans. We waarderen de korte lijntjes, het directe contact met iedereen, maar soms is meer afstand toch praktisch.

Die balans zoeken we ook tussen denken en doen. Over het algemeen stropen Westlanders al snel de mouwen op. Maar het is belangrijk om je opdracht goed te formuleren voordat je iets gaat doen. Prioriteiten stellen, een planning maken, de rollen en taken definiëren. Daar is nu ook veel aandacht voor binnen de verdere professionalisering van de organisatie.

Samenwerken en reflecteren

Wat ik van belang vind, is dat nieuwe collega’s positief zijn ingesteld, graag de samenwerking zoeken en het in zich hebben om integraal te denken. Dan bedoel ik dat je niet alleen je eigen rol goed begrijpt, maar ook de werking van een compleet project kan doorgronden.

Je krijgt zeker de ruimte om je te blijven ontwikkelen. Door cursussen bijvoorbeeld, maar ook door met elkaar te reflecteren. Dat zouden we eigenlijk vaker moeten doen, want daar bereik je resultaten mee.

Blijven leren

In het hele cluster, en zeker ook in mijn team, is een projectmatige aanpak echt een must. Ik ben van nature niet zo van de structuur, maar na al die jaren begrijp ik wel dat het handig is om het overzicht te bewaren. En om daar werkbare afspraken over te maken. De taal van het projectmatig werken spreken we steeds beter. Werk is eigenlijk net het echte leven: je blijft toch leren. Af en toe kijk je terug en besef je: nou, we hebben onze aanpak toch enorm verbeterd, de afgelopen tijd. Dat geeft energie.”