Raadscommissie Wonen

In de raadscommissie Wonen worden de volgende beleidsterreinen behandeld:

  • volkshuisvesting
  • gebiedsontwikkeling en grondexploitatie
  • bouwen en wonen
  • huisvesting arbeidsmigranten