Raadscommissie Ruimte

In de raadscommissie Ruimte worden de volgende beleidsterreinen behandeld:

  • milieubeleid en -vergunningen
  • verkeer en vervoer
  • beheer openbare ruimte
  • ruimtelijke ordening