Tegemoetkoming KOA-kopje

Zijn de kosten voor uw kinderopvang hoger dan de toeslag die u van de Belastingdienst ontvangt? In een aantal situaties kunt u via ons een extra tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang ontvangen. Dit noemen we tegemoetkoming KOA-kopje.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Doe dan een aanvraag met DigiD via onderstaande knop.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming KOA-kopje als u en de kinderopvang aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • u staat ingeschreven in gemeente Westland; en,
 • het kinderdagverblijf, het gastouderbureau of de buitenschoolse opvang van uw kind(eren) is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Kinderopvang bij een oppas of bij een familielid is niet geregistreerd en hier kunt u geen toeslag of tegemoetkoming voor aanvragen;

De tegemoetkoming KOA-kopje kunt u aanvragen als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet en is bedoeld voor:

 • ouder(s) die een re-integratietraject volgen en die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ) of Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • minderjarigen ouders (onder de 18 jaar) die scholing of een opleiding volgen en algemene bijstand (kunnen) ontvangen
 • inburgering plichtige, welke een inburgeringscursus volgt
 • student(en) met kind(eren), die een erkende cursus of opleiding volgen
 • de ouder(s) die werkt en nog een aanvullende uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ
 • u kunt in aanmerking komen voor een stimulerende afbouwregeling als u (beiden) werkt en minder dan 2 jaar geleden bent uitgestroomd uit een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ en het gezinsinkomen minder bedraagt dan 120% van de normen zoals genoemd in paragraaf 3.2. van de Participatiewet en het vermogen minder bedraagt dan het grensbedrag zoals genoemd in art. 34, derde lid van de Participatiewet. U kunt deze normen bekijken op onze website bij het Normenoverzicht

Als u een bijstandsuitkering van Gemeente Westland ontvangt, hebben we de volgende gegevens nodig van uw en uw partner (indien van toepassing):

 • (voorschot)beschikking Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
 • plaatsingsovereenkomst Kinderopvang
 • factuur of offerte Kinderopvang.

Als u geen bijstandsuitkering van Gemeente Westland ontvangt, hebben we de volgende gegevens nodig van uw en uw partner (indien van toepassing):

 • (voorschot)beschikking Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
 • plaatsingsovereenkomst Kinderopvang
 • factuur of offerte Kinderopvang.
 • kopie of foto van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden
 • bewijsstukken van uw andere inkomsten van de laatste 3 maanden
 • kopie bankafschriften van alle (buitenlandse) betaal- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen van de laatste 3 maanden. Op de afschriften moet staan: het rekeningnummer, naam en adres, het begin- en eindsaldo en alle bij- en afschrijvingen
 • afschriften/overzichten van alle creditcards, PayPal-rekeningen, beleggingsrekeningen en cryptovaluta portefeuille (Bitcoins, etc.) van de laatste 3 maanden met daarop het begin- en eindsaldo en alle mutaties
 • kopie bewijsstukken van uw vermogen, anders dan uw bankrekeningen
 • recent overzicht van al uw schulden (niet ouder dan 3 maanden).

Volgt u onderwijs, stuur dan ook mee:

 • bewijsstuk van de hoogte van uw studiefinanciering/WTOS
 • uw lesrooster

Bent u inburgeringsplichtig stuur dan ook mee:

 • kopie van de inburgeringsovereenkomst
 • uw lesrooster

Na het indienen van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken het besluit toegestuurd. Hierin staat of u de tegemoetkoming krijgt of niet.  

U kunt dit schriftelijk aanvragen door het aanvraagformulier (pdf, 258 KB) in te vullen. Meer informatie hierover staat op het formulier.